Kritiek op convenanten van Ritzen

DEN HAAG, 7 nov. Onderwijssectoren die hun belangen niet hebben vastgelegd in een convenant met minister Ritzen, moeten maar vast 'hun borst nat maken'. Bij nieuwe bezuinigingen worden zij mogelijk de eerste slachtoffers.

Dat concludeerde VVD-onderwijsspecialist en oud-staatssecretaris N. Ginjaar-Maas bij de behandeling van de onderwijsbegroting gisteren. Vorige week besprak de Tweede Kamer al een meerjarig akkoord tussen de minister en het hoger onderwijs, dat deze sector voor verdere bezuinigingen moet behoeden.

Gisteren was er vooral aandacht voor het akkoord met de onderwijsbonden ter verbetering van de positie van de leraar. De bewindslieden willen soortgelijke afspraken maken met het middelbaar beroepsonderwijs.

Is er met zoveel convenanten straks voor ons nog wel iets te besluiten, wilden diverse fracties weten. Het parlement kan goedkeuring onthouden aan de uitgaven voor de convenanten, maar in de praktijk zal het moeilijk zijn er iets aan te veranderen, vreesde Ginjaar-Maas. Bij nieuwe bezuinigingen zou de Kamer welhaast gedwongen kunnen worden alleen naar sectoren te kijken die nog niet zijn 'dichtgespijkerd'. Ginjaar verwacht dat naarmate het aantal convenanten groeit hun beschermende waarde afneemt.

CDA-woordvoerder Hermes vindt dat het convenant over de leraar zaken bevat die er niet in horen, zoals een intentieverklaring over de basisvorming en schaalvergroting. Hij wil dat die apart behandeld worden.