Kamer verwerpt bezuiniging op leerlingwezen

DEN HAAG, 7 nov. De Tweede Kamer wijst de bezuinigingen van minister Ritzen (onderwijs) op het beroepsonderwijs en het leerlingwezen af. Dat bleek gisteren bij de behandeling van de onderwijsbegroting in de Kamer.

Ritzen had in zijn begroting aangekondigd het bedrijfsleven 150 miljoen gulden te willen laten meebetalen aan de kosten van het beroepsonderwijs. Daarnaast zou op het leerlingwezen 70 miljoen gulden worden bezuinigd.

Deze maatregelen zijn met name door de sociale partners fel bekritiseerd. De minister heeft zich daarop bereid getoond in overleg met het bedrijfsleven te bekijken of de bezuiniging anders kan worden ingevuld.

De Kamer bekritiseerde gisteren in scherpe bewoordingen het gebrek aan overleg met de sociale partners over de bezuinigingen. Ze vond echter wel dat het bedrijfsleven een hogere bijdrage mag worden gevraagd. VVD-woordvoerster N. Ginjaar-Maas zei dat eerst de bezuininigen van tafel moeten, maar vervolgens kan worden nagegaan welk bijdrage redelijkerwijs van het bedrijfsleven kan worden gevraagd. De Kamer betwijfelt of zij de begroting wel kan goedkeuren zolang het overleg met de sociale partners niet is afgerond.

De PvdA wil 28 miljoen van de 70 miljoen aan bezuinigingen op het leerlingwezen handhaven. Voor een klein deel van de resterende 42 miljoen heeft zij een alternatief. Door deelnemers aan het stelsen van werken en leren die ouder zijn dan 27 jaar een hogere bijdrage te vragen, zou 13 miljoen worden opgebracht. Mocht dit niet genoeg zijn, dan wil de PvdA ook jongere deelnemers aan het leerlingwezen gaan belasten.

Ook de maatregel om de tegemoetkoming in de studiekosten van mensen boven de 21 jaar over te hevelen naar de bijzondere bijstand van Sociale zaken, werd door een Kamermeerderheid afgewezen. Volgens de PvdA dreigen zo studenten aan de Open Universiteit en leerlingen in het algemeen vormend onderwijs uit de boot te vallen. Door vijf miljoen gulden vrij te maken, wil de PvdA hen alsog een tegemoetkoming geven. Voor het hoger onderwijs zou de Open Universiteit belast moeten worden met de uitkering.

Het CDA leverde veel kritiek op de begroting van de twee sociaal-democratische bewindslieden. De terugtredende overheid is een selectief optredende overheid geworden. Ze treft maatregelen op gebieden die 'toevallig' voor de christen-democraten gevoelig liggen, constateerde CDA-woordvoerder A. Hermes. Zo bezuinigen de bewindslieden op de financiele gelijkstelling tussen bijzonder en openbaar onderwijs, op de kleine en in meerderheid confessionele pedagogische academies, en op de verzuilde regionale overleg structuur in het basisonderwijs. Overigens is de beperking van de gelijkstelling alweer gesneuveld in het overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeentes.