EG nog oneens over tarieven voor importlandbouwsector

BRUSSEL, 7 nov. De EG-ministers van landbouw en handel zijn het ondanks hun akkoord over de landbouwsubsidies nog niet precies eens overde importtarieven, zo bleek uit verschillende commentaren gisteravond.

Volgens de Fransen mogen de importtarieven niet met meer dan 15 procent worden verminderd. Andere landen, zoals Nederland, menen dat ookhier het percentage van 30 procent moet gelden. In het uiteindelijk voorstel wordt geen percentage genoemd.

Commissaris Andriessen wees er op dat wat hij nu in handen heeft 'een aanbod is, geen eindbod', waarmee hij aangaf dat de Commissie in de loop van het onderhandelingsproces nog concessies zou moeten doen. Het feit dat er geen percentage meer wordt genoemd voor de vermindering van de importtarieven moet volgens de woordvoerder van Andriessen opgevat worden als 'richtsnoer, als indicatie'.

Volgens de Nederlandse minister van landbouw Bukman is het akkoord dat de ministers gisteren hebben bereikt 'niet moeders mooiste, maar wel moeders een na mooiste'. Op aandrang van Bukman is in de formulering van het artikel over steun aan zwakke regio's het woord 'producenten' toegevoegd, waardoor wordt bereikt dat steun aan de minder begunstigde regio's niet 'ten detrimente kan gaan van het principe dat EG-landbouw zo efficient mogelijk moet zijn'.

Bukman noemde het zeer positief dat het voorstel van de Commissie 'bijna ongeschonden' naar Geneve, waar de GATT is gevestigd, kan worden gestuurd. De Nederlandse staatssecretaris van buitenlandse handel, Yvonne van Rooy, sprak over een 'reeel bod', dat toch nog 'op redelijke termijn' tot stand is gekomen. Het feit dat de ministers uiteindelijk tot een unaniem standpunt kwamen, maakt volgens haar 'een enorm verschil' voor de onderhandelingspositie van de Europese Commissie. Vandaag is mevrouw Van Rooy naar Washington vertrokken voor overleg met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Carla Hills en minister van landbouw Clayton Yeutter.

De VS willen dat de interne steun aan de landbouw met 75 procent wordt verminderd en de exportsteun met 90 procent, en zullen naar verwachting het bod van de EG sterk bekritiseren. 'Het lijkt er misschien wel op dat de standpunten van de VS en de EG ver uit elkaar liggen', zo zei mevrouw Van Rooy, 'maar in de VS is ook nogal wat verzet tegen dergelijke reducties.' Nederland zal proberen, zo kondigde ze aan, zijn 'traditionele brugfunctie' te vervullen.

    • Frits Schaling