Duitsland int kwart minder belastinggeld

BONN, 7 nov. De Duitse overheid krijgt bij het verwerken van de financiele gevolgen van de Duitse eenwording opnieuw te maken met een forse tegenvaller. De belastinginkomsten in de voormalige DDR zullen de komende jaren gemiddeld een kwart lager uitvallen dan in augustus was geraamd.

Dat betekent een strop van ongeveer 54 miljard D-mark over vier jaar, zo blijkt uit gisteren naar buiten gelekte interne documenten van het ministerie van financien.

De raming van de belastingontvangst in het oostelijk deel van Duitsland voor volgend jaar is verlaagd van 54,5 miljard D-mark tot 40 miljard D-mark. Voor de drie volgende jaren rekent het ministerie nu op achtereenvolgens 42,5 miljard D-mark (was 58 miljard), 49,3 miljard (was 62,7 miljard) en 58,5 miljard (was 68,7 miljard). Voor het westelijk deel van Duitsland is de raming van de belastinginkomsten licht verhoogd ten opzichte van een schatting in mei.

Minister van financien Theo Waigel noemde eind augustus de raming van 54,5 miljard mark voor de Oostduitse belastingontvangst volgend jaar. Dat bedrag stemde ongeveer overeen met de schatting van de toenmalige minister van financien van de DDR, Walter Romberg. Voor de periode 1992-1994 had de regering in Bonn tot nu toe geen cijfers gegeven. De genoemde oude ramingen voor die drie jaren zijn afkomstig van Romberg.

Het ministerie van financien toonde zich gisteren weinig ingenomen met de publikatie van de ramingen. Woordvoerder Karlheinz von den Driesch noemde het 'ontoelaatbaar' de schattingen te vergelijken met die van Romberg, die volgens hem meteen al omstreden waren. Betrouwbare economische gegevens voor een schatting van de belastingontvangst in het oostelijk deel van Duitsland zijn er nog niet.

Vast staat in ieder geval dat er flinke tegenvallers zijn. Die leveren niet alleen voor de federale regering begrotingsproblemen op, maar ook voor de deelstaten en gemeenten in het oostelijk deel van Duitsland. Wat de gevolgen zullen zijn voor het financieringstekort en de kredietbehoefte van de Duitse overheid zal pas duidelijk worden als het uitgavenbeleid is uitgestippeld. Dit zal op 14 november aan de orde komen tijdens kabinetsberaad over de begroting.

De Bundesbank heeft gisteren nog eens gewaarschuwd voor een te hoge staatsschuld als gevolg van de financiele lasten van de eenwording. De centrale bank wees daarbij op de gevaren voor de prijs- en rente-ontwikkeling. Tegenover financiele steun aan de voormalige DDR moeten besparingen in het Westen staan, zo meent de bank. De Bundesbank verwacht voor volgend jaar een stijging van de staatsschuld die kan uitkomen op 4,5 tot 5 procent van het bruto nationaal produkt.(DPA)