Democraten VS boeken lichte winst

WASHINGTON, 7 nov. Bij de tussentijdse verkiezingen gisteren in de Verenigde Staten hebben zich enkele forse verschuivingen in gouverneurszetels voorgedaan, hoofdzakelijk ten gunste van de Democraten. In het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zijn de veranderingen gering.

Wel boekten de Democraten in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden enige winst, zodat ze eventueel gemakkelijker een presidentieel veto met tweederde meerderheid ongedaan kunnen maken.

Bij de verkiezingen van gisteren speelden vooral lokale en economische vraagstukken een rol. Met name zittende gouverneurs, Democraten en Republikeinen, leden onder de gevolgen van de cynische stemming onder de kiezers.

Democratische kandidaten hebben de gouverneurszetels van de grote groeistaten Florida en Texas aan de Republikeinen ontworsteld. President Bush heeft dus tevergeefs twee keer in Florida en de afgelopendagen ook in Texas campagne gevoerd voor de Republikeinse kandidaten. Beide staten zijn belangrijk omdat ze wegens de resultaten van de volkstelling van dit jaar gezamenlijk zeven zetels in het Huis van Afgevaardigden extra krijgen. De gouverneur heeft grote invloed op de herindeling van de kiesdistricten.

Het gouverneurschap van de grootste Amerikaanse staat, Californie, hebben de Republikeinen met ex-senator Pete Wilson weten te behouden. Degrootste extra prijs voor de Republikeinen was het gouverneurschap van Ohio.

De Democraten hebben nu het gouverneurschap van de op een na tot en met de op vijf na grootste deelstaat in handen. De op een na grootste deelstaat, New York, moet een aantal zetels afgeven en ook opnieuw worden ingedeeld.

Ondanks grote vijandigheid van de kiezers tegenover het Congres dit jaar, blijven verreweg de meeste Congresleden zitten bij gebrek aan uitdagers met voldoende financiele steun. In het Huis van Afgevaardigden werd vrijwel iedereen herkozen. De Democraten hebben een bescheiden winst geboekt, zodat ze hun meerderheid van 259 zetels tegenover 176 Republikeinse zetels vermoedelijk met ten minste zeker zeven zetels kunnen vergroten. In de Senaat, waar gisteren 36 zetels op het spel stonden, hebben de Democraten een zetel winst geboekt zodat ze een meerderheid van 56 tegenover 44 hebben. Het verlies voor de Republikeinen in het Congres ligt beneden het gemiddelde van wat partijen van zittende presidenten normaal bij tussentijdse verkiezingen verliezen.

Pag.5: Congres VS overleeft

    • Maarten Huygen