Defensie moet plannen door bezuinigingen aanpassen

DEN HAAG, 7 nov. Plannen voor een kleiner, snel inzetbaar leger zal Defensie zelf moeten realiseren binnen de eigen begroting. Het departement staan nieuwe bezuinigingen te wachten bij het opmaken van de tussenbalans. Het kabinet moet in januari beslissen over nieuwe ombuigingen van naar verwachting rond de tien miljard gulden. Minister Kok wil een deel van dat bedrag in elk geval op Defensie verhalen.

Daarom verwachten plannenmakers van het ministerie dat de Defensienota pas volgend voorjaar zal kunnen verschijnen. Eerder had minister Ter Beek de Tweede Kamer toegezegd dat hij zijn plannen voor een aangepaste krijgsmacht en nieuwe taakstelling eind dit jaar zou voorleggen. Op Defensie wordt de laatste hand gelegd aan de nota maar als er nieuwe bezuinigingen worden afgekondigd dan zullen marine, landmacht en luchtmacht een deel van hun wensen moeten aanpassen en gaat de herstructurering nog verder.

Nu al wordt in de periode '91-'95 bij Defensie 2,4 miljard bezuinigd. Hetpersoneelbestand loopt terug met 15 procent. De landmacht wordt hetzwaarstgetroffen. Van de 700 miljoen gulden die in 1991 al moet worden gesnoeid komt 366,5 miljoen voor rekening van de landmacht. Een deel van dat bedrag betreft de legering van Nederlandse troepen in Duitsland.

Generaal P. J. Graaff, chef van de defensiestaf, verwacht dat alle wensen voor een mobiele, snel inzetbare en gemoderniseerde krijgsmacht om lokale conflicten te beteugelen in Europa en optreden in het kader van de Verenigde Naties buiten het NAVO-verdragsgebied beter mogelijk maken, niet kunnen worden ingewilligd vanwege de kosten. Hij sluit in Carre, het blad van de Nederlandse Officiers Vereniging, niet uit dat 'vanwege andere behoeften van de Nederlandse samenleving bepaalde aspecten van de herstructurering van de toekomstige krijgsmacht niet kunnen doorgaan'.

Graaff pleit voor een amfibische transportcapaciteit voor de mariniers, meer helicopters voor de landmacht om deel te kunnen nemen aan multinationale operaties, binnen en buiten Europa, vliegtuigen voor de luchtmacht die naast luchtverdediging ook doelen op de grond kunnen aanvallen, en grotere transportvliegtuigen om nieuw te vormen eenheden sneller en over een grotere afstand te kunnen inzetten. De groep geleide wapens van de luchtmacht kan volgens generaal Graaf uit Duitsland worden teruggetrokken. Van uitbreiding van deze wapens kan worden afgezien, meent hij.