Compromis ministers EG landbouwsubsidies

BRUSSEL, 7 nov. De Europese ministers van landbouw en handel hebben gisteren te elfder ure een compromis bereikt over een vermindering van de landbouwsubsidies in de EG met dertig procent.

De Europese Commissie kreeg daarmee het groene licht om op basis van haar oorspronkelijke voorstel, met enkele kleine aanpassingen, de onderhandelingen voor de Uruguay-ronde van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) in te gaan.

Het akkoord over het voorstel waarmee commissaris Frans Andriessen naar de onderhandelingen wordt gestuurd is zodanig vaag dat het volgens specialisten door verscheidene lidstaten ook verschillend kan worden uitgelegd.

'Het is heel belangrijk dat er nu een serieus begin kan worden gemaakt met de onderhandelingen', zo zei Andriessen gisteravond op een persconferentie. De Europese commissaris toonde zich echter bezorgd over 'sommige beslissingen van de Raad' die het onderhandelen er volgens hem 'niet gemakkelijker op hebben gemaakt'.

Onder druk van Frankrijk, Duitsland en Ierland kwamen de ministers overeen dat er aan het principe wordt vastgehouden dat EG-produkten op de Europese markt niet hoeven te concurreren tegen veel goedkopere importprodukten. Dit systeem van 'communautaire preferentie' mag volgens de Fransen niet in gevaar worden gebracht door de 30 procent algemene vermindering van landbouwsteun in de periode 1986-1996 die in het voorstel staat. Eventuele vermindering van importtarieven moet parallel lopen met de vermindering van het niveau van de steun die de boeren de komende jaren ontvangen.

Het Nederlandse comite van graanhandelaren is woedend over het compromis. 'Dit zal de handel, de agrarische sector en de havensector en de Nederlandse export sterk benadelen. De quota en de heffingen zijn volstrekt in strijd met het idee achter de GATT, namelijk het wegnemen van beperkingen', aldus directeur Pex. Ook de akkerbouwers zijn erg ontevreden. Ze eisen inkomenscompensatie en vrezen dat de subsidievermindering nog veel groter zal worden dan 30 procent.

Pag.13: Geschil over import

    • Frits Schaling