China zou actie tegen Irak niet dwarsbomen

ANKARA/ NEW YORK, 7 nov. China zal zich niet verzetten tegen een VN-resolutie die voorziet in het gebruik van geweld tegen Irak, zo heeft de Chinese minister van buitenlandse zaken laten doorschemeren. Niet-gebonden landen in de Veiligheidsraad hebben intussen een 'vredesresolutie' opgesteld.

In een onderhoud met zijn Amerikaanse ambtgenoot James Baker in de Egyptische hoofdstad Kairo liet de Chinese minister Qian Qichen blijken, aldus Amerikaanse functionarissen, dat Peking een resolutie in de Veiligheidsraad die het gebruik van geweld tegen Irak toestaat, niet met een veto zal dwarsbomen. Tegenover verslaggevers ging Qian overigens niet zo ver: 'We zullen moeten afwachten', zei hij. Hij voegde eraan toe dat in dit stadium een oorlog moet worden voorkomen en dat diplomatieke inspanningen nog een kans moeten krijgen.

Baker ontkende vandaag dat hij via Qian, die ook Bagdad bezoekt, de Iraakse president Saddam Hussein een ultimatum had gesteld. Volgens radio Israel had Baker de boodschap doorgegeven dat de Verenigde Staten geweld zouden gebruiken als Irak niet binnen twee weken Koeweit had ontruimd.

Baker is inmiddels in Turkije als onderdeel van zijn rondreis door het Midden-Oosten en Europa die is bedoeld om de geallieerden in de Golfcrisis te polsen onder welke voorwaarden zij kunnen instemmen met een gewapende actie om Irak uit Koeweit te krijgen.

Baker sprak gisteren ook met de Egyptische president Hosni Mubarak die het volgens Amerikaanse zegslieden eens was geweest dat een 'gedeeltelijke oplossing' voor de Golfcrisis onaanvaardbaar is en dat de VN-resoluties over de kwestie ten volle dienen te worden uitgevoerd. Er werd gespeculeerd over een ruzie tussen de twee mannen over een tijdschema voor een oplossing van de crisis, nadat Bakereen voorgenomen persconferentie met Mubarak had afgelast. Maar een woordvoerder van Baker zei dat Mubarak was verhinderd en dat Baker het ongepast achtte om in zijn eentje op diens grondgebied een persconfernetie te houden.

In de Veiligheidsraad hebben verscheidene Niet-gebonden landen, waaronder Jemen en Cuba, intussen een resolutie opgesteld die voorziet in de stationering van een geheel Arabische vredesmacht van de VN in Koeweit na een gelijktijdige Iraakse ontruiming uit Koeweit en een geallieerde terugtrekking uit Saoedi-Arabie. Volgens dit voorstel worden na Iraks terugtrekking uit Koeweit alle VN-sacties tegen Bagdad ingetrokken. Voorts wordt aangedrongen op 'een prompte tenuitvoerlegging van andere resoluties van de Veiligheidsraad, in het bijzonder de Palestijnse kwestie', waarmee de door Irak gewenste koppeling met andere geschillenin het Midden-Oosten zou zijn gelegd.

Het voorstel maakt weinig kans door de Veiligheidsraad te komen. Wel zal het de onderhandelingen vertragen over een verwachte Amerikaanse actie in de raad om bevroren Iraakse tegoeden in de wereld te verdelen onder slachtoffers van de invasie van Koeweit. (Reuter, AP, UPI)