Bonden: NS-plan is natte vingerwerk

DEN HAAG, 7 nov. De vervoersbonden van FNV en CNV bestempelen het plan van de Nederlandse Spoorwegen om 700 banen te schrappen bij NS-goederenvervoer als 'natte vingerwerk'. De bonden delen de diagnose van de NS-directie dat het noodlijdende bedrijfsonderdeel moet worden gereorganiseerd. Maar zij wijzen de drastische ingreep die de NS-directie voorstelt af.

Dit blijkt uit de reactie van beide bonden op het gisteren gepresenteerde NS-plan. Volgens bestuurder W. Korteweg van de Vervoersbond FNV moet NS-Goederenvervoer zich veel meer met het totale transport, van deur tot deur, bezighouden en dat niet geheel aan het concurrerende wegvervoer overlaten. De FNV-bond presenteert binnenkort een voorstel voor het goederenvervoer van de NS, dat is bedoeld als alternatief voor de directie-plannen.

De NS-directie wil dat de komende drie jaar 700 arbeidsplaatsen bij NS-Goederenvervoer verdwijnen. Het goederenbedrijf moet de produktie drastisch uitbreiden, marktgerichter werken en een veel zelfstandigere positie krijgen. In de verdere toekomst kan dan de werkgelegenheid bij het goederenbedrijf juist toenemen.

De EVO, de belangenorganisatie van onder anderen de spoorverladers, vindt dat de NS-directie terecht de noodzaak van een commerciele en flexibelere organisatie onderstreept, evenals uitbreiding van de infrastructuur. Het NS-plan spreekt de EVO aan. De verladers denken dat NS-Goederenvervoer daarmee beter op de behoeften van het bedrijfsleven kan inspelen. Wel wijst de ondernemersorganisatie op de noodzaak van betere Europese samenwerking bij de spoorwegen. Zij bepleit een 'eendrachtig Europees management' voor de hoofdverbindingen.