Bij GVS vergoeding voor de artsen bepleit

GRONINGEN, 7 nov. Het is logisch dat artsen een vergoeding krijgen als ze meewerken aan het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS) en alsonderdeel daarvan regelmatig overleggen met een apotheker om op die manier de uitgaven voor geneesmiddelen te drukken. Dat zei dr. C. M. de Vos, directeur geneesmiddelen en medische hulpmiddelen bij het ministerie van WVC gisteravond op een bijeenkomst van het Regionaal Ziekenfonds in Groningen.

Tot nu toe is zo'n vergoeding afgewezen. De Vos onderstreepte dat kostenbeheersing van geneesmiddelen absoluut noodzakelijk is. 'Dat betekent niet dat de kosten naar beneden moeten, maar dat we ze in de hand moeten houden.' Onder meer door de vergrijzing is het bijna onvermijdelijk dat de uitgaven voor geneesmiddelen stijgen. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) gaat uit van een jaarlijkse groei van vier procent. Op dit moment schommelt dat percentage tussen 8 en 11. Alleen in Denemarken en West-Duitsland is diegroei groter.

Over de reacties uit de farmaceutische industrie op het besparingsplan van Simons zei De Vos dat bedrijven door die groei van vier procent niet failliet zullen gaan. 'Bij een doodgeboren kindje zou je niet zulke heftige reacties aantreffen.' De Vos zei dat hij zich kon voorstellen dat artsen moeite hadden met het GVS, 'maar', zo zei hij, 'u moet leren rationeel voor te schrijven, waarbij u de prijs mede in overweging neemt. Dit leidt automatisch tot minder en goedkoper voorschrijven. We willen geen ad hoc-beleid voeren. We kunnen beter in een keer de bakens goed verzetten en dat zal best pijn doen.' Hij vergeleek het GVS, dat volgens hem niet zal mislukken, met een medicijn: 'Een werkzaam geneesmiddel zonder bijwerkingen bestaat niet.'

Dr. F. M. Haaijer-Ruskamp, hoofddocent van de vakgroep Gezondheidswetenschappen van de Rijksuniversiteit, zei gisteravond in Groningen dat er pas een jaar na de invoering van het GVS effect te verwachten valt. 'Het veld moet de tijd krijgen eraan gewend te raken. Gedrag verandert niet snel. Onvoldoende begeleiding in de educatieve sfeer heeft er in het verleden toe geleid dat er geen resultaten werden geboekt.'