Verzoek om Nederlandse grondtroepen voor de Golf

DEN HAAG, 6 nov. Het Verenigd Koninkrijk heeft Nederland en een aantal andere landen van de Westeuropese Unie opnieuw gevraagd grondtroepen naar het Golfgebied te sturen.

Nederland gaat niet op dit verzoek in, tenzij in een resolutie van de Veiligheidsraad om de inzet van grondtroepen wordt gevraagd.

Minister Ter Beek (defensie) en minister Van den Broek (buitenlandse zaken) hebben al op 8 oktober aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er geen grondtroepen naar de Golf worden gestuurd. Zij houden zich ook nu aan dit standpunt, aldus een woordvoerder van Defensie vanochtend. Als een land in de Golf-regio zou vragen om inzet van Nederlandse F-16 jachtvliegtuigen dan zou Den Haag daar positief op reageren, aldus Defensie. Zo'n verzoek is tot nu toe niet gedaan.

Het Verenigd Koninkrijk heeft Nederland, Belgie, Spanje, Portugal en Duitsland om troepen gevraagd. Defensie wil niet zeggen om welke onderdelen het gaat, maar aangenomen wordt dat de Britten opnieuw ook geneeskundige troepen willen, gespecialiseerd in het ontsmetten van mensen en materieel bij aanvallen met chemische wapens.

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben een ruimere opvatting van hun taak in het Golf-gebied dan andere deelnemers aan de internationale strijdmacht. Naast controle op de uitvoering van het VN-handelsembargo willen Washington en Londen een halt toeroepen aan de Iraakse agressie en zijn ingegaan op het verzoek van Saoedie-Arabie om het land tegen Irak te verdedigen. President Bush en premier Thatcher geven bij herhaling te kennen dat hun geduld met Irak ophoudt.

Nederland heeft uitsluitend fregatten naar de Golf gestuurd om de handelsboycot van de VN tegen Irak te controleren en is niet ingegaan op het Saoedische verzoek voor militaire steun. Inzet van Nederlandse grondtroepen wordt bemoeilijkt door onervarenheid van de landmacht voor het uitoefenen van taken in de woestijn, door het gebrek aan het juiste materieel en door het feit dat dienstplichtigen alleen op basis van vrijwilligheid naar de Golf worden gestuurd. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over commando-voering en taakuitoefening als het conflict in de Golf verscherpt.