Van Rijn: een carriere die binnenshuis is verlopen

ROTTERDAM, 6 nov. Mr. J. J. van Rijn (1929), bestuursvoorzitter van Nationale Nederlanden, heeft zijn carriere volledig binnenshuis gemaakt. Na de voltooiing van een rechtenstudie in Leiden trad hij in dienst van Assurantie Maatschappij De Nederlanden van 1845. In 1963 volgde de fusie met de Nationale Levensverzekering Bank.

Aanvankelijk koesterde Van Rijn de ambitie advocaat te worden, en verbond hij zich voor een tweejarige orientatieperiode aan De Nederlanden. Maar hij kwam er niet meer weg: via commercieel werk in de buitendienst en het chefschap van de afdeling vermogensschade van varia-verzekeraar Fatum belandde hij op directieniveau. Enkele jaren na de totstandkoming van Nationale Nederlanden werd Van Rijn directievoorzitter van het schadebedrijf en in 1974 trad hij toe tot de raad van bestuur.

Zijn wens om eigen baas te worden heeft Van Rijn toch min of meer kunnen realiseren. Op 1 januari 1989 volgde hij drs. T. C. Braakman bij Nationale Nederlanden op als bestuursvoorzitter. Onder Van Rijns leiding volgde vrijwel direct de grootste overneming in de geschiedenis van de verzekeraar; voor 440 miljoen dollar werd de Amerikaanse assuradeur Southland Life gekocht.

Van Rijn bekleedt commissariaten bij Grolsch, Verenigde Heijmans

rijven, de Nederlandse Credietverzekerings Maatschappij (NCM), Westland/Utrecht Hypotheekbank en hij is bestuurslid van Berenschot Beheer en van het Verbond van Verzekeraars.

Vice-voorzitter van Nationale Nederlanden is S. J. Jonker. In de raad van commissarissen zitten onder anderen dr. H. J. Witteveen (voorzitter), drs. D. de Bruyne , mr. C. van Veen, prof.drs. V. Halberstadt, J. Lanser en dr. H. O. C. R. Ruding.