Stort licht vervuilde bagger toegestaan

DEN HAAG, 6 nov. Het storten van licht vervuilde baggerspecie in het Hollandsch Diep mag voorlopig doorgaan. De Raad van State heeft de bezwaren hiertegen van de Stichting Natuur en Milieu (SNM) afgewezen. De stichting had om schorsing gevraagd van de WVO-vergunning voor het particuliere landgoed Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. Dat wil 8 a 10 miljoen kubieke meter baggerspecie storten. De afgelopen jaren zijn daar al miljoenen kubieke meters specie, afkomstig uit het vaargeulen en havens, gestort. Volgens SNM kan ook licht vervuilde baggerspecie de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater ernstig aantasten. Rijkswaterstaat stelde echter vast dat de baggerspecie niet ernstiger is vervuild dan het sediment van Rijn en Maas, dat ook in het Hollandsch Diep terecht komt.