SER: EMU noopt tot beheersing lonen

DEN HAAG, 6 nov Een beheerste loonkostenontwikkeling wordt in de overgangsfase naar de Europese Monetaire Unie (EMU) steeds belangrijker. Het financieringstekort in Nederland moet met het oog op de totstandkoming van de EMU nog aanzienlijk omlaag.

Dit staat in een unaniem ontwerp-advies van de Sociaal Economische Raad (SER), dat vrijdag wordt vastgesteld.

Volgens de SER zal niet alleen de concurrentie in de marktsector maar ook die tussen nationale overheden toenemen. De collectieve lastendruk vormt een 'relevante factor' in de beleidsconcurrentie tussen de EG-landen. 'Maar de publieke sector mag niet alleen vanuit de lastenkant benaderd worden. Het gaat vooral om de prijs-kwaliteitsverhouding van de overheidsvoorzieningen', zo wordt gewaarschuwd.

Volgens de SER moeten er bindende regels komen voor maximale omvang en financiering van nationale begrotingstekorten. De 'gulden financieringsregel', waarbij de overheid alleen mag lenen voor kapitaaluitgaven, biedt hiertoe een goede mogelijkheid, zo staat in het ontwerp-advies. De SER wil de schuldquote (de staatsschuld als percentage van het nationale inkomen) als tweede norm hanteren.

De SER vindt de totstandkoming van de EMU vanuit zowel politiek als economisch oogpunt van groot belang. Voor een succesvolle EMU is het volgens de SER nodig dat er een Europese Centrale Bank (ECB) en een Europese munt komen. De ECB dient een onafhankelijke autoriteit te zijn die 'op afstand' van de politiek kan optreden. De bank dient uiteindelijk wel te zijn onderworpen aan parlementaire controle.

Volgens de SER zijn specifieke bevoegdheden vereist voor het Europees Parlement (en de Europese Commissie) op monetair en budgettair terrein. De SER wil dat de consultatie van sociale partners over de hoofdpunten van sociaal-economisch beleid op Europees niveau wordt versterkt. De ECB moet een Bankraad krijgen waarin deze partners zijn vertegenwoordigd. Voor de totstandkoming van de ECB dient de convergentie van beleid van de EG-partners nagenoeg te zijn voltooid. Om de vaart erin te houden zou de oprichting van de ECB aan een streefdatum moeten worden gekoppeld.