Scherpenhuijsen Rom: officier die voor bank koos

ROTTERDAM, 6 nov. Registeracountant Willem Elmert Scherpenhuijsen Rom (1933) was eigenlijk een andere loopbaan beschoren dan een in het bankbedrijf. Nadat hij de Koninklijke Militaire Academie in Breda had doorlopen, vervulde hij administratieve en leidinggevende functies binnen land- en luchtmacht.

De beroepsofficier maakte evenwel in 1967 de overstap naar de Nederlandsche Middenstands Bank, waar hij controller werd. Lid van het bestuur van die bank werd hij in 1975, om een jaar later al het voorzitterschap op zich te nemen.

De antroposoof Scherpenhuijsen Rom verliest zich graag in min of meer filosofische beschouwingen en kan daarmee zowel binnen als buiten de bankwereld terecht. Over de noodzaak tot samenwerking van banken liet hij zich al uit ruimschoots voordat sprake was van het samengaan van NMB en Postbank. Ook buiten het bedrijfsleven laat Scherpenhuijsen Rom zich gelden. Hij is onder andere voorzitter van (de Nederlandse Orkeststiching tot Beheer van) het Concertgebouworkest en lid van de Stichting Maatschappij en Politie.

Commissariaten vervult de voorzitter van de NMB Postbank Groep bij de Nationale Investeringsbank en uitgever SDU. Verder heeft hij zitting in het College van Overleg van de Gezamenlijke Banken, het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Nederlandse Ondernemingen en de Stichting Bedrijfskunde. Bestuursvoorzitter is hij van de Instituutsraad van de acountantsorganisatie NIVRA.

Voorzitters van de raad van commissarissen van NMB Postbank Groep zijn ir. J. H. Choufoer en dr. P. Adriaanse. Commissarissen zijn verder onder anderen drs. ing. C. Maas en prof.dr. P. A. J. M. Steenkamp.