Philips maakt sociaal plan voor reorganisatie

ROTTERDAM, 6 nov. Philips is bereid met de vakbonden een centraal sociaal plan te maken over afvloeiing van personeel bij vestigingen in Nederland. Dit heeft het concern vannacht laten weten na het eerste gesprek met de bonden over de op handen zijnde reorganisaties bij Philips.

Om Philips gezond te maken moeten volgens de concern-leiding voor 1992 wereldwijd tussen de 45.000 en 55.000 banen verdwijnen. Volgens de bonden zullen daarbij in Nederland tussen de 7.000 en 10.000 banen worden geschrapt.

Philips is ook bereid de bonden volledig inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot de reorganisaties. Ook wil Philips met de bonden overleggen over de maatstaven die worden gehanteerd bij het maken van de reorganisatieplannen. Met de bonden zal worden overlegd op welk niveau de reorganisatieplannen worden besproken: per vestiging, per groep bedrijven of per produktdivisie.

De vakbonden zijn overwegend tevreden over het eerste gesprek. Uitgangspunt voor de bonden was dat een frontale aanval op de reorganisatie, afgezien van de geringe kans van slagen, niet wenselijk werd geacht. 'Philips heeft intussen een lange traditie verkregen met het reorganiseren van bedrijfsonderdelen. Alle reorganisaties ten spijt, is de onderneming niet beter, efficienter en/of rendabeler gaan functioneren, het tegendeel is het geval. Daarom moet de komende reorganisatie uitzicht bieden op blijvende versterking van de positie van de onderneming. Een mislukking nu kan/zal fatale gevolgen hebben', aldus de leidraad die de Industriebond FNV opstelde voor het overleg over de Philips-reorganisatie.

Bestuurder J. Cuperus van de Industriebond FNV noemt het vooral van belang dat Philips heeft toegezegd de bonden op korte termijn te zullen informeren over de planning van de reorganisaties. 'Dan weten we tenminste waar we aan toe zijn.' Bestuurder D. Terpstra van de Industrie- en voedingsbond CNV zegt blij te zijn dat het concern de bonden in de gelegenheid stelt de reorganisatieplannen ook inhoudelijk te beoordelen. 'Philips wil ons niet alleen betrekken bij de sociale begeleiding van de herstructurering, maar ook bij het totale plan.'

De Unie BLHP beschouwt het als een winstpunt dat Philips bereid is de reorganisatieplannen te bespreken op de daarvoor in aanmerking komende niveaus, aldus bestuurder A. Verhoeven. Hij blijft bezorgd over het verdere verloop van de besprekingen. 'Er is op geen enkel moment inhoudelijk gesproken over de reorganisatieplannen. In feite weten we dus nog niet wat ons boven het hoofd hangt.' Bestuurder J. de Graaf van de Federatie van Hoger Philips Personeel FHPP vindt dat Philips de bonden redelijk tegemoet is gekomen en dat er zijn goede procedurele afspraken zijn gemaakt. Volgens hem heeft het eerste gesprek een goede basis gelegd voor verder overleg. Dit wordt op 21 november voortgezet.