'Patienten krijgen te weinig kleedgeld'

DEN HAAG, 6 nov. De 270 gulden per maand die patienten in de geestelijke gezondheidszorg na aftrek van de eigen bijdrage overhouden is veel te weinig. Het bedrag moet dan ook omhoog tot 460 gulden. Dit staat in het rapport 'De zak- en kleedgeldregeling' dat voorzitter N. van de Keur van de stichting Landelijke Patienten- en Bewonersraden vandaag heeft aangeboden aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor volksgezondheid, R. Haas-Berger. Het rapport is opgesteld door de Wetenschapswinkel Rechten van de Rijksuniversiteit Utrecht. Ongeveer de helft van de patienten en bewoners in de geestelijke gezondheidszorg is voor persoonlijke uitgaven afhankelijk van het zak- en kleedgeld. De gegevens op grond waarvan het bedrag is berekend zijn 25 jaar oud en hebben betrekking op een beperkte groep.