Ozonschade aan plant heeft vertraagde uitwerking

Blootstelling aan te veel ozon in de buitenlucht kan tot schade aan de bossen leiden. Maar soms komt die schade pas na geruime tijd aan het licht, zo blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Biochemische Plantenziektenkunde nabij Munchen.

Denne- en sparreboompjes werden blootgesteld aan verschillende vormen van luchtverontreiniging, waaronder ook het agressieve ozon (O). Daarna werden de bomen buiten verder opgekweekt. Merkwaardig was, dat pas een jaar later de typische symptomen van ozonschade op de naalden verschenen in de vorm van vergeling (chlorosis). Bij andere vormen van luchtverontreiniging ontbrak dit geheugeneffect, terwijl ook nieuwe naalden geen schade vertoonden.

Volgens de onderzoekers zijn deze resultaten aanleiding om het nog toe verrichte ozon-onderzoek opnieuw te bezien. (Deutscher Forschungsdienst, oktober 1990)