Op platteland dubbel zoveel verkeersdoden

ROTTERDAM, 6 nov. De sterfte als gevolg van verkeersongevallen is in enkele regio's op het platteland tweemaal zo groot als in het stedelijke westen van het land. Het aantal auto's per kilometer (de verkeersdichtheid) en het gemiddeld inkomen in de regio verklaren de verschillen voor een groot deel.

Dat blijkt uit een groot epidemiologisch onderzoek naar de regionale verschillen in sterfte, uitgevoerd aan het Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.

Op het platteland in de kop van Noord-Holland en in delen van Friesland, Drenthe en Groningen gebeuren vrijwel evenveel ongelukken per afgelegde kilometer als in de Randstad. Daarbij vallen ook ongeveer evenveel gewonden. Alleen het aantal doden per honderd gewonden is op het platteland groter.

'De klap van het ongeluk komt daar harder aan', zegt onderzoeksleider dr. J. P. Mackenbach. 'Iedereen dacht tot nu toe dat er ook op het platteland veel ongelukken gebeuren omdat mensen buiten de Randstad meer op eigen vervoer zijn aangewezen en dus meer reizen. Er is echter bijna geen verschil in verkeersmobiliteit tussen het westen het oosten van het land.'

Waarom het gemiddeld inkomen per regio verband heeft met het aantal verkeersslachtoffers is onbekend. Te denken valt aan duurdere en veiligere auto's, maar ook aan andere leefgewoonten zoals rijstijl en drankgebruik. Het Rotterdamse onderzoek kan daar geen uitsluitsel over geven.

Wel vonden de epidemiologen van de Erasmusuniversiteit dat de overlijdenskans na een verkeersongeval relatief laag is in regio's waar uitstekende medische voorzieningen zijn. Mackenbach vindt dat resultaat vooral aanleiding voor nader onderzoek. 'Wij kijken op een niveau waarin Nederland in veertig regio's is verdeeld en dat is toch vrij grof. Ik vind dat het vermoeden maar eens nauwkeurig moet worden onderzocht.'

Bijlage Wetenschap en Onderwijs: Sterfteverschillen

    • Wim Köhler