Kamer stelt afschaffing subsidies voor regio's uit

DEN HAAG, 6 nov. Een definitief besluit over de afschaffing van subsidieregelingen voor economisch zwakke regio's wordt uitgesteld tot medio 1992. De premieregeling voor investeringen in Groningen, Friesland en Zuid-Oost Drenthe wordt verruimd.

Dit is de uitkomst van het overleg dat staatssecretaris Van Rooy (economische zaken) gisteren had met de Tweede Kamer over de nota 'Regio's zonder grenzen'. Daarin wordt het regionaal economisch beleid uitgestippeld voor de periode 1990-1994.

Het kabinet wil subsidieregelingen voor regio's die economisch achterblijven ten opzichte van het landelijk gemiddelde geleidelijk afschaffen. Deze operatie moet per 1 januari 1993 zijn voltooid. De subsidieregeling heeft nu nog betrekking op de drie noordelijke provincies en de regio's Zuid-Limburg, Twente, Helmond en Arnhem/Nijmegen. Volgens Van Rooy hebben deze regio's met uitzondering van de drie noordelijke provincies zo'n economische groei doorgemaakt, dat de relatieve achterstand ten opzichte van het landelijk gemiddeld is verdwenen.

Volgens een meerderheid in de Kamer gaat het weliswaar beter in deze regio's, maar kan deze situatie snel veranderen door het onzekere economische klimaat. Daarom worden de subsidieregelingen en de regionale economische ontwikkelingen medio 1992 opnieuw geevalueerd. Van Rooy: 'De deur gaat nu niet definitief dicht, maar blijft duidelijk op een kier open staan'.

Verder heeft de Kamer besloten dat zogenaamde majeure investeringsprojecten in het noorden eerder in aanmerking komen voor subsidie. Het gaat daarbij om projecten vanaf 18 miljoen gulden waarbij over het subsidiebedrag kan worden onderhandeld. De relatief hoge werkloosheid en lage groei van de werkgelegenheid rechtvaardigen volgens Van Rooy deze uitzonderingspositie.