Hussein voorziet ramp

GENEVE, 6 nov. Bij een gewapend ingrijpen in de Golf, waarbij mogelijk de helft van de olievelden in Koeweit in vlammen zou opgaan, dreigt een omvangrijke milieuramp.

De giftige uitstoot van kooldioxyde als gevolg van oliebranden in de Golf, zou het broeikaseffect verhogen. Deze waarschuwing gaf koning Hussein van Jordanie vanmorgen voor de tweede Wereldklimaatconferentie, die wordt bijgewoond door onder anderen de Britse en Franse premiers Thatcher en Rocard, samen met zestig milieuministers.

Koning Hussein legde een direct verband tussen de politiek en het milieu. Hij hield zijn gehoor voor dat een militaire escalatie in de Golf, behalve een hoge tol in mensenlevens, het milieu kan bedreigen voor de komende honderd jaar.