Houthoff

De advocatenkantoren Houthoff te Amsterdam en Van Heycop ten Ham te Rotterdam zullen per 1 januari 1991 fuseren. Bij Houthoff/Van Heycop zullen circa 150 mensen werkzaam zijn, onder wie 75 advocaten, notarissen en fiscalisten.

De belangrijkste reden voor de fusie is dat Houthoff, een van de zeven grootste advocaten-, fiscalisten- en notariskantoren in Nederland, in de Rotterdamse regio een groeiende vraag constateert naar haar diensten. Specialismen liggen op gebieden van ondernemingspraktijk, het verzekeringsrecht, de bouw, de fiscaliteit en het bestuurs- en milieurecht.

De groeiende vraag daarnaar heeft onder meer te maken met de recente mega-fusies in de advocatuur. Niet alle bedrijven die voor hun advisering zijn aangewezen op de grote kantoren in de regio Rotterdam kunnen terecht bij het beperkte aantal aldus ontstane combinaties. Sommige worden geconfronteerd met botsende belangen, andere vinden de toegankelijkheid en het persoonlijk contact op partnerniveau van doorslaggevend belang, aldus de fusiepartners.