Hongarije officieel lid Raad Europa

ROME, 6 nov. Hongarije is vanmorgen als eerste ex-communistische land officieel toegetreden tot de Raad van Europa. De Raad heeft gisteren nadrukkelijk de Verenigde Staten, Canada en de Sovjet-Unie uitgenodigd om deel te nemen in zijn activiteiten op het gebied van de mensenrechten.

In een verklaring die gisteren werd verspreid, schrijft de Hongaarse regering dat respect voor de mensenrechten de basis moet zijn van het politieke en sociale leven. Daarbij besteedt zij speciale aandacht aan het probleem van de 'nationale, etnische en religieuze minderheden', volgens Boedapest 'het nijpendste probleem' voor de jonge democratie. 'De toetreding tot een verenigd en gemeenschappelijk Europa is alleen mogelijk via een coherente en algemene oplossing voor de tegenstellingen die tussen de verschillende nationaliteiten en minderheden bestaan, ' aldus de verklaring.

De 23 landen van de in Straatsburg zetelende Raad van Europa vierden gisteren in Rome het feit dat veertig jaar geleden de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens werd ondertekend. De sinds vandaag 24 landen tellende Raad hoopt na de omwentelingen in Oost-Europa een grotere politieke rol te krijgen en streeft ernaar de parlementaire organisatie te worden voor de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE). Daaraan nemen alle Europese landen, minus Albanie, plus de VS en Canada deel.

Maar vooral wil de Raad van Europa het orgaan worden dat waakt over de mensenrechten in heel Europa. De afspraken die op dat punt in CVSE-verband worden gemaakt, zouden met de Raad moeten worden afgestemd. Met dat doel zijn de CVSE-leden die geen lid zijn van de Raad, en met name de Verenigde Staten, Sovjet-Unie en Canada, in een gezamenlijke verklaring uitgenodigd 'deel te nemen in een aantal van zijn intergouvernementele en parlementaire activiteiten op het gebied van de mensenrechten op basis van gelijkwaardigheid'.

De Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken, Richard Schifter, die als waarnemer in Rome aanwezig was, zei dat toetreding van zijn land tot akkoorden van de Raad van Europa op het terrein van de mensenrechten onwaarschijnlijk is, omdat dat zou kunnen betekenen dat juridische uitspraken van Amerikaanse rechtbanken herzien moeten worden.