Gas 3,5 cent duurder door Golfcrisis en milieutoeslag

DEN HAAG, 6 nov. De gasprijs gaat op 1 januari met 3,5 cent per kubieke meter omhoog. Dat heeft minister Andriessen gisteren in de Tweede Kamer aangekondigd tijdens een debat over energiebesparing.

De verhoging betekent dat kleinverbruikers (huishoudens) volgend jaar ongeveer 54 cent (inclusief BTW) voor een kubieke meter gas moeten betalen. Om huishoudens en bedrijven tot energiebesparing te stimuleren, geeft Andriessen de voorkeur aan voorlichting, overleg en subsidies boven wetten en regels. 'Ik prefereer de worteltjesbenadering boven de stok.'

Andriessen bestreed de kritiek van de Kamer dat zijn beleidsnota 'Energiebesparing' te vrijblijvend is. Nieuwe woningen en kantoren moeten binnen enkele jaren aan minimum isolatie-eisen voldoen. Voor cv-ketels worden rendementseisen ingevoerd en voor diverse huishoudelijke apparaten worden dergelijke eisen overwogen. Daarover wordt met de producenten overlegd.

Minister Andriessen noemde de Golfcrisis de belangrijkste oorzaak van de verhoging van de gasprijs, die is gekoppeld aan de olieprijs. Door de hogere olieprijzen wordt het aardgas 2,5 cent duurder.

Daarbovenop komt de CO-heffing (een halve cent) en een zogenoemde milieutoeslag (een halve cent). Gasbedrijven zullen de opbrengsten van deze toeslag gebruiken om energiebesparing te stimuleren.

De PvdA heeft kritiek op de toeslag omdat grootverbruikers worden ontzien. De VVD verzette zich tegen de CO-heffing. 'Een ordinaire lastenverzwaring', was het oordeel van de VVD'er Blaauw.

Aan het eind van het debat ontspon zich een discussie over het CO-vraagstuk. D66-kamerlid Tommel pleitte in een motie voor een reductie van vijf procent in het jaar 2000. Het kabinet gaat in het NMP-plus uit van drie tot vijf procent. Andriessen, die diverse keren heeft gezegd dat hij de doelstelling van het NMP-plus zeer vergaand vindt, wilde niet inhoudelijk op de motie van Tommel ingaan. Hij wil eerst ruggespraak houden met milieu-minister Alders, die halverwege het debat naar Geneve was vertrokken waar een conferentie wordt gehouden over de bestrijding van het broeikaseffect.