Fidelity staakt verzet tegen overneming van Furness door Pakhoed

ROTTERDAM, 6 nov. De Amerikaanse beleggingsmaatschappij Fidelity heeft gisteren de oppositie tegen het bod van Pakhoed op Furness opgegeven. Kort voor het begin van de aandeelhoudersvergadering van Pakhoed bleek dat Fidelity haar belang van ongeveer vijftien procent in Furness via een effectenmakelaar aan Pakhoed heeft verkocht.

Bovendien maakte het Rotterdamse havenconcern bekend dat ook een aantal andere institutionele beleggers hun pakettten in Furness hebben aangeboden. Inclusief het belang van Fidelity heeft Pakhoed nu een belang van 56 procent in Furness.

Nu de Amerikaanse belegger haar verzet heeft opgegeven lijkt de weg vrij voor Pakhoed om Furness in te lijven. Pakhoed biedt voor twee aandelen Furness een eigen aandeel plus 130 gulden in contanten. Dat bod komt neer op 163 a 164 gulden per aandeel Furness.

De Amsterdamse Investeringsbank (AIB), die Fidelity bij haar verzet tegen het bod van Pakhoed heeft geadviseerd, vindt het bod van Pakhoed gegeven de intrinsieke waarde van Furness nog steeds te laag. De AIB waardeert Furness op ongeveer 200 gulden per aandeel. Maar omdat Fidelity door de transactie met de beursmakelaar haar belang geheel in contanten voor circa 165 gulden per aandeel van de hand kon doen, heeft het beleggingsfonds besloten van verdere oppositie af te zien. Het pakket aandelen Pakhoed dat Fidelity anders zou hebben ontvangen zou niet in een keer liquide gemaakt kunnen worden omdat dat de koers van de aandelen Pakhoed te veel zou beinvloeden.

Daarnaast noemt de AIB als belangrijkste redenen de verslechtering van de financiele markten sinds de aankondiging van het bod, het feit dat de meerderheid van de aandeelhouders Furness naar alle waarschijnlijkheid het bod van Pakhoed zouden accepteren en de kosten die met verdere oppositie zouden zijn gemoeid.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering gisteren werd de benoeming van mr. O. Hattink en J. Groenendijk (nu nog president-commissaris respectievelijk commissaris bij Furness) als lid van de raad van commissarissen bij Pakhoed behandeld. Zij zullen onder de opschortende voorwaarde dat het bod doorgaat bij Pakhoed worden benoemd en 'pas aantreden als de raad van commissarissen bij Furness is vervallen', aldus president-commissaris ir. J. H. Choufoer van Pakhoed. Mr. N. J. Westdijk, de huidige directie-voorzitter van Furness zal toetreden tot de directie van Pakhoed.

Bestuursvoorzitter ir. H. P. H. Crijns van Pakhoed ging niet meer uitgebreid in op de merites van het bod op Furness. 'Daarover is nu wel genoeg gepraat', aldus Crijns, die daaraan toevoegde dat hij verwachtte dat rond de 95 procent van de stukken Furness voor het sluiten van de aanmeldingstermijn aanstaande vrijdag zal worden aangemeld. Daarmee wees hij de vraag van een van de aanwezige aandeelhouders wanneer de raad van commissarissen van Furness zal vervallen als bijvoorbeeld maar 80 procent zal worden aangemeld, als een 'theoretisch probleem' van de hand.