Fabrikanten: plan voor bezuinigen op medicijnen

DEN HAAG, 6 nov. De geneesmiddelenfabrikanten, verenigd in de Nefarma, hebben vanochtend een alternatief plan gepresenteerd voor bezuinigingen op de uitgaven voor geneesmiddelen. Het gaat, net als het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem dat staatssecretaris Simons (volksgezondheid) volgend jaar wil invoeren, uit van een maximumvergoeding van de medicijnkosten.

Nefarma heeft het plan ingediend, en gisteren naar Simons gestuurd, omdat zij ernstige bezwaren heeft tegen het systeem waar de bewindsman zich sterk voor maakt. Het belangrijkste bezwaar van de fabrikanten is dat het plan van Simons uitgaat van onderlinge vervangbaarheid van geneesmiddelen die niet aan elkaar gelijk zijn. Dat tast volgens Nefarma-voorzitter dr. J. C. Sanders de essentie aan van de farmaceutische vernieuwing, 'en dat is onverteerbaar en onbespreekbaar'.

Het alternatief van de Nefarma gaat uit van het instellen van vergoedingslimieten per afzonderlijk geneesmiddel en niet per groep, zoals in het systeem van Simons. De staatssecretaris en de Nefarma verwachten beiden dat de verzekerde niet of nauwelijks hoeft bij te betalen en dat de groei van de uitgaven voor geneesmiddelen de komende jaren beperkt blijft tot 4 procent per jaar. Als er geen maatregelen worden genomen om de kosten te beheersen, zullen de uitgaven naar verwachting jaarlijks met 7 procent toenemen.

Staatssecretaris Simons stuurt waarschijnlijk volgende week een bijgestelde versie van zijn Geneesmiddelen Vergoedings Systeem naar de Tweede Kamer, die zich 29 november over beide plannen uitspreekt. Op de eerste versie van Simons' plan, uitgebracht in het voorjaar, kwam veel kritiek. Een van de bezwaren was dat in te veel gevallen nog zou moeten worden bijbetaald voor medicijnen.

Afgaande op de eerste berichten over het alternatieve plan constateert een woordvoerster van het ministerie van WVC dat de geneesmiddelenindustrie intussen een heel eind in de richting van Simons is opgeschoven.