Dr. W. Olijve

Dr. W. Olijve is per 1 november benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de faculteit der natuurwetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Olijve blijft zijn functie vervullen van afdelingshoofd van de microbiologische en biotechnologische laboratoria van Organon International in Oss. Hij gaat ook onderzoek doen in de toegepaste biologie, onder meer de gen-expressie in zoogdiercellen van medisch relevante eiwitten. Olijve kreeg vorig jaar de Dr. Saal van Zwanenberg-prijs voor zijn onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen via de biotechnologie op het gebied van anticonceptie, trombose en ziekten van het zenuwstelsel.