Brinkman: koopkracht niet meer te handhaven

RAALTE/DEN HAAG, 6 nov. CDA-fractievoorzitter Brinkman verwacht dat de koopkracht van de burgers niet meer zal kunnen worden gehandhaafd. Op een spreekbeurt in Raalte maakte hij gisteravond duidelijk dat deze afspraak in het regeerakkoord waarschijnlijk zal moeten worden losgelaten. Er zal volgens hem het een en ander aan de burgers gevraagd worden. De PvdA liet vanmorgen in een eerste reactie weten dat het nog veel te vroeg is om uitspraken te doen over de koopkracht.

Minister Kok (financien) heeft de Tweede Kamer gisteren geschreven dat de financiele problematiek waar het kabinet voor staat 'omvangrijk' is en de

ossing daarvan als een 'ingrijpende operatie' moet worden beschouwd. Hij zegt dit in antwoord op vragen van Ybema (D66) en De Korte (VVD).

De Kamerleden hadden minister Kok gevraagd waarom hij tijdens de algemene en politieke beschouwingen nog een relatief optimistische toon aansloeg over de economische situatie in vergelijking met zijn 'Scheveningse rede' van vorige week. 'Ik acht het wenselijk dat de Nederlandse samenleving daarvan tijdig en goed doordrongen is', schrijft Kok in zijn antwoord.

Minister Kok liet in Scheveningen de mogelijkheid open om de budgettaire problemen bij de overheid op te lossen door belastingen te verhogen. CDA-fractievoorzitter Brinkman verzette zich fel tegen deze suggestie.

Pag.3: Vervolg

In zijn brief aan de Kamer schrijft Kok dat de huidige economische ontwikkeling nog niet tot een aanpassing noopt van de begroting voor volgend jaar. De minister van financien herhaalt wat hij ook in de Miljoenennota heeft geschreven, namelijk dat zich na 1991 'een budgettaire problematiek' aftekent van structureel vijf miljard gulden. En als de rentevoet na 1991 zich op het geraamde niveau van 1991 (83/4 procent) stabiliseert betekent dit dat 'de rente-uitgaven van 1991 tot 1995 ongeveer vier miljard gulden hoger uitvallen'. Dit impliceert dat voor een bedrag van negen miljard gulden moet worden omgebogen.

In een reactie op de uitspraak van minister Kok vorige week in Scheveningen zegt plaatsvervangend-directeur dr. F. Don van het Centraal Planbureau (CPB) 'dat er geen sprake is van een omslag in de economie'. Hij zegt dit in een vraaggesprek met het VNO-blad 'Onderneming'.

De CPB-directeur vindt het te vroeg om al te gaan koersen op het zogenoemde sombere scenario van het Planbureau. 'Alles wat er momenteel aan de orde is valt binnen de verwachtingen zoals we die hebben verwoord in de Macro Economische Verkenningen van twee maanden geleden', aldus Don. In hetzelfde vraaggesprek zegt drs. J. T. N. van der Lem, hoofd van de afdeling conjunctuur van het CPB, dat het vooral de multinationals zijn die het negatief economisch beeld in de publiciteit bepalen.

Nieuwe kwartaalcijfers tonen volgens Van de Lem, voor het nationale bedrijfsleven een positief beeld met winststijgingen ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.