Bevel over leger VS in Golf geregeld

JEDDAH/WASHINGTON, 6 nov. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, heeft gisteren overeenstemming bereikt met de Saoedische leiders aangaande de bevelvoering over de Amerikaanse troepen in de Golf. Ook werd gisteren bekend dat de Verenigde Staten nog duizenden reservisten willen oproepen.

Een hoge Amerikaanse functionaris, die anoniem wilde blijven, verklaarde dat de militairen van de VS in het geval van een aanval tegen Irak onder Amerikaans bevel zullen staan. Wel moet zo'n offensieve actie buiten Saoedi-Arabie door zowel de Amerikaanse als de Saoedische leiders worden goedgekeurd. Ook blijft de gezamenlijke bevelsstructuur van beide landen van kracht indien Irak Saoedi-Arabie mocht aanvallen.

Een hoge Saoedische diplomaat zei na afloop van het zes uur durende beraad van Baker met Saoedische functionarissen en koning Fahd: 'We zijn tevreden met de overeenkomst die we hier vandaag hebben bereikt'.

Baker is vanmorgen doorgereisd naar Kairo voor overleg met de Egyptische president Hosni Mubarak. Naar verwachting zal Mubarak zijn instemming betuigen met de Amerikaanse pogingen om de belangrijke kwestie van de bevelvoering te regelen. Baker zal in Kairo de Golfcrisis ook nog bespreken met de Chinese minister van buitenlandse zaken, Qian Qichen.

Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft besloten om gehele gevechtseenheden bestaande uit reservetroepen op te roepen. Deze reservisten zullen deel uitmaken van de vermoedelijk 100.000 militairen die de Amerikaanse regering nog naar de Golf wil sturen. Het Congres in Washington ging er gisteren bovendien mee akkoord om de maximale diensttijd voor reservisten te verlengen van 180 tot 360 dagen. (Reuter, AP)