Bangemann: vijf jaar voor liberalisering EG-automarkt

TOKIO, 6 nov EG-commissaris voor industriebeleid Bangemann wil voor de volledige liberalisering van de Europese automarkt vanaf 1993, wanneer de Europese binnengrenzen moeten verdwijnen, een overgangsperiode van vijf jaar in acht nemen. Hij deed deze suggestie vanmorgen tijdens een bezoek aan Japan.

Het is voor het eerst dat een hoge EG-functionaris een specifieke termijn noemt voor de vrijmaking van de automarkt, die een van de moeilijkste geschilpunten vormt tussen de EG en Japan. Beide partijen bespreken de kwestie sinds begin dit jaar. Van officiele onderhandelingen is nog geen sprake, omdat de EG-landen onderling verdeeld zijn. Frankrijk, Italie en Spanje, die zware importbeperkingen kennen, willen een lange overgangsperiode om hun auto-industrie de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de Japanse concurrentie. Groot-Brittannie en West-Duitsland staan een meer liberale politiek voor.

Volgens Bangeman zou een overgangsperiode van vijf jaar een goed compromis zijn tussen de Europese en Japanse ideeen. De EG-commissaris zei op een persconferentie in Tokio dat de EG en Japan ook nu niet nader tot elkaar zijn gekomen. Hij zei aan Japanse investeerders in de auto-industrie geen beperkingen te willen opleggen die zijn gebaseerd op de hoogte van het lokale aandeel in de produktie, omdat daarvoor een juridische basis ontbreekt. Bangemann heeft in Japan gesproken met regeringsautoriteiten en de presidenten van de belangrijkste Japanse auto-industrieen, Toyota en Nissan. (Reuter, AFP)