Akkoord over praatgroepen van kinderen uit de oorlog

ROTTERDAM, 6 nov. De stichting Kombi en het Informatie coordinatie-orgaan dienstverlening oorlogsgetroffenen (ICODO) zijn het gisteren eens geworden over de voorwaarde waaronder het ICODO voor dit jaar aan de stichting een subsidie verleent van tienduizend gulden. Dat heeft de voorzitter van Kombi, mevrouw G. van der Vlugt desgevraagd meegedeeld.

Kombi organiseert ontmoetingen tussen kinderen van 'goede ouders' en kinderen wier ouders tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de bezetter hebben gekozen.

De stichting klopte voor subsidie aan bij het ICODO dat als voorwaarde stelde dat de praatgroepen alleen door kinderen van 'goede ouders' mochten worden georganiseerd en voorts dat tenminste de helft van de deelnemers aan zo'n groep zou moeten bestaan uit kinderen van oorlogsgetroffenen, zoals bedoeld in de statuten van ICODO. Kinderen van 'foute ouders' behoren niet tot de doelgroep van het ICODO.

Volgens Van der Vlugt worden de gespreksgroepen niet georganiseerd door kinderen van 'foute ouders' maar door het bestuur van de stichting zelf en dat bestaat, zo zei zij, in meerderheid uit 'erkende' oorlogsgetroffenen. Reden voor het ICODO om de subsidie te verlenen.

Op dit moment draaien vier gespreksgroepen, die elk bestaan uit tien personen.