Zuid-Afrika

Het einde van de apartheid in de sport en de terugkeer van Zuid-Afrika in de internationale sportgemeenschap is dit weekeinde een stuk dichterbij gekomen. Er heerste derhalve groot optimisme aan heteinde van de tweedaagse bijeenkomst van de overkoepelende Afrikaanse Sportraad en de vertegenwoordigers van de blanke en niet-blanke Zuidafrikaanse sportgroeperingen in Harare. Tegelijkertijd benadrukten de organisatoren, dat in afwachting van de verwezenlijking van die rooskleurige toekomst de sportboycot gehandhaafd moet blijven.

De overkoepelende Afrikaanse Sportraad belegde de bijeenkomst in de Zimbabwaanse hoofdstad ter bespreking van de voorwaarden, die dienen te worden gesteld om de terugkeer van Zuid-Afrika in de internationale sportgemeenschap mogelijk te maken en van de Zuidafrikanen zelf te horen hoe in hun land gevolg wordt gegeven aan het streven van president De Klerk de apartheid zo snel mogelijk af te schaffen. De vergadering besloot tot de instelling van twee commissies.

Een werkcommissie van acht Zuidafrikanen, die de strijd tegen apartheid moet coordineren, de eenheid tot stand moet brengen binnen de diverse Zuidafrikaanse sportgroeperingen en de vorming voorbereiden van een enkel Zuidafrikaans Olympisch Comite. De tweede commissie is er een van toezicht. De leden worden benoemd door de voorzitter van de Overkoepelende Afrikaanse Sportraad.