Woltgens voor harde aanpak van werklozen

DEN HAAG, 5 nov. De uitkering van een werkloze mag volledig worden stopgezet als de betrokkene weigert te gaan werken, vindt PvdA-fractievoorzitter Woltgens. Hij wil dat de sociale diensten de sanctiemogelijkheden die de wet biedt daadwerkelijk gaan toepassen.

Woltgens zegt dit in een interview met De Krant op Zondag. Volgens de PvdA-fractievoorzitter heeft 'iedereen die in staat is om te werken en de kans heeft te werken, de morele plicht dat te doen'. Volgens Woltgens is sprake van een 'tweevoudig fatsoen'. 'Wie een uitkering heeft moet ook delen in de welvaart. Dat is het fatsoen van deoverheid. Maar aan de andere kant staat het individu. Als er kansen zijn op werk, moet een werkloze die kansen ook grijpen.'

Bij het aantreden van het kabinet een jaar geleden werd door beide coalitiepartners het thema van de rechten en plichten omarmd. De laatste jaren was volgens hen de balans te ver doorgeschoten naar de rechten van de burger en waren de plichten die daar tegenover zouden moeten staan te ver naar de achtergrond gedrongen. Woltgens uitspraken borduren op dit thema voort. De PvdA-fractievoorzitter zegt nu echter onomwonden op de vraag of op uitkeringen mag worden gekort: 'Eventueel met honderd procent.'

De PvdA zal minister De Vries (sociale zaken) bij de behandeling van de begroting van zijn departement aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Woltgens vindt dat Sociale Zaken de taak heeftom de sociale diensten te dwingen de bestaande regels, waarin sanctiemogelijkheden zijn opgenomen, ook in praktijk te brengen. 'De zogenaamde clientgerichte mentaliteit van het begin van de jaren tachtig die heerst bij veel sociale diensten, moet worden omgebogen. (...) We hebben de sancties, ze staan in de wet. Nu moeten we ze alleen nog durven gebruiken.'

Woltgens zegt in het interview dat het niet de bedoeling is van de PvdA om 'oude mensen te pesten'. Hij vindt echter dat er genoeg mensen van onder de vijftig zijn die ongeschoold werk kunnen doen en dat werk ook zouden moeten aanvaarden. De PvdA-fractievoorzitter wil dat de sociale diensten de werklozen attent maken op de vele vacatures die er momenteel zijn. Als een sociale dienst dat nalaat, zou het ministerie moeten korten op het geld dat die dienst krijgt van de overheid. De PvdA zal bij de begroting van Sociale Zaken aan de Vries vragen: 'Wat doe jij eigenlijk aan het vervullen van die 150.000 vacatures?'