Woltgens pleit voor afschaffing van rioolbelasting

DEN HAAG, 5 nov. PvdA-fractievoorzitter Woltgens wil de rioolbelasting afschaffen, omdat het een heffing is die geen rekening houdt met de draagkracht van het huishouden. Om de gemeenten te compenseren voor de inkomstenderving wil Woltgens een bedrag uit de loon- en inkomstenbelasting via het Gemeentefonds naar de lokale overheden sluizen. Woltgens deed zijn voorstel op een PvdA-partijdag voor lokale bestuurders in Ede. Volgens hem zal het de bereidheid van de burger om te betalen vooreen schoner milieu ten goede komen als heffingen naar rato van het inkomen worden geheven. Dat geldt volgens Woltgens alleen voor de veelallokale heffingen die de burger moet betalen zonder dat hij door zijn gedrag de hoogte van het bedrag kan beinvloeden. Woltgens plaatste deze heffingen tegenover de zogenoemde regulerende heffingen die zijn bedoeld om milieu-onvriendelijk gedrag duurder temaken.