Woltgens: band kiezer en Kamerlid versterken

DEN HAAG, 5 nov. PvdA-fractievoorzitter Woltgens wil de band tussen de kiezer en het Tweede-Kamerlid versterken door een deel van de parlementariers vertegenwoordiger van het eigen district te maken. Woltgens denkt dat dedistrictvertegenwoordiger beter naar zijn achterban zal luisteren, omdat het de kiezer is die bepaalt of hij mag terugkeren in de Kamer. Inhet huidige kiesstelsel beoordeelt de politieke partij of het Kamerlid zijn werk goed heeft gedaan.

Op een partijdag voor lokale PvdA-bestuurders in Ede ging Woltgens zaterdag in zijn slottoespraak kort in op de vernieuwing van het kiesstelsel. Een Kamercommissie onder leiding van Kamervoorzitter Deetman komt binnen enkele weken met een nota over bestuurlijke vernieuwing. Daarin zal de betrokkenheid van de burgerbij de politiek een belangrijk onderwerp zijn. Het was duidelijk datde verandering van het kiesstelsel zoals Woltgens die aanstipte de richting is waarin wordt gedacht.

Dat stelsel, afgekeken van het Duitse kiesstelsel, zou inhouden dat de kiezer bij Tweede-Kamerverkiezingen twee stemmen mag uitbrengen. Eenstem is voor de partij en partijleider. Met de andere stem kiest de burger de vertegenwoordiger van zijn district. In de praktijk kan het inhouden dat een kiezer zijn eerste stem uitbrengt op het CDA en de tweede stem op de regionale kandidaat van de PvdA.

Alle districtvertegenwoordigers komen in de Kamer. Daarna wordt gekeken naar de stemverhoudingen zoals die zijn bepaald door de eerste stem die de kiezers hebben uitgebracht. Als het CDA recht zou hebben op 55 Kamerzetels, maar slechts dertig districtvertegenwoordigers heeft, dan zal dat aantal met kandidaten van de landelijke lijst worden aangevuld. Het totaal aantal Kamerleden zal in dit systeem varieren en niet meer zijn vastgepind op honderdvijftig.

CDA-fractievoorzitter Brinkman heeft maanden geleden al eens laten weten een onderzoek te willen naar de voor- en nadelen van een op het Duitse systeem geent kiesstelsel. Een nadeel zou kunnen zijn dat er veelregio-lobbyisten in de Kamer komen. VVD-Kamerlid Wiebenga wijst daar in een reactie op. Hij voegt daaraan toe dat het Duitse kiesstelsel voor hem 'niet onbespreekbaar' is, maar wijst de kiesdrempel daarin af. D66-leider Van Mierlo noemt het positief dat nu ook andere partijen zich zorgen maken over de band tussen kiezer en gekozene. Van Mierlo pleit al jarenlang voor een echt districtenstelsel, waarin elk Kamerlid een regio vertegenwoordigt.