Vergoeding medicijnen gaat later in

DEN HAAG, 5 nov. De apothekers, huisartsen, specialisten, ziekenfondsen en particuliere verzekeraars zullen alleen mee werken aan het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) als de artsen vrij blijven in het voorschrijven van medicijnen en de patient niet of nauwelijks behoeft bij te betalen. Dat GVS zal bovendien niet op 1 januari, maar op 1 april volgend jaar worden ingevoerd.

Dit blijkt uit het concept 'Meerjarenafspraak farmaceutische hulp', dat vorige week is verstuurd naar het ministerie van WVC. Vandaag moeten de besturen van de organisaties het stuk goedkeuren, morgen zou het op het departement door alle partijen moeten worden ondertekend. De afspraken zijn zo wankel dat KNMP-voorzitter Tromp vrijdag een reis naar de VS moest laten schieten. Uit de brief aan WVC blijkt bovendien dat het ministerie van Economische Zaken tot nu toeniet is betrokken bij de beoogde overeenkomst tussen WVC en de partijen.

De huisartsen (LHV) en specialisten (LSV) hebben bij het concept-akkoord als voorwaarde aangetekend dat hun commentaar op het oorspronkelijke GVS in de definitieve versie 'geheel is verwerkt'. Dat uiteindelijke voorstel zou deze week naar de Tweede Kamer worden verstuurd. Duidelijk is al echter wel dat het departement vasthoudt aan substitutie, dat wil zeggen dat geneesmiddelen zijn ingedeeld in clusters, waarbij een prijs -direct onder het gemiddelde van de groep- als ijk dient. Voor alles wat duurder is moet de patient bijbetalen. Vooral de artsen hebben daar ernstige bezwaren tegen. De particuliere verzekeraars hebben hierbij aangetekend dat bijbetaling door hun verzekerden alleen mag gelden voor degenen die een standaardpakketpolis hebben, particulier verzekerden met een 'gewone polis' zullen niet bij hoeven te betalen. Alle partijen hebben tot nu toe bezwaar gemaakt tegen het onderscheid dat aldus ontstaat tussen fonds- en particulier verzekerden.

De apothekers hebben in het akkoord bedongen dat hun stimulans voor goedkoop afleveren toch weer van twintig naar 331/3 procent van het prijsverschil gaat. Voorheen hadden de ziekenfondsen daartegen ernstige bezwaren. Bovendien krijgen zij weer de vrijheid om bonussen enkortingen te bedingen bij groothandel en industrie, zonder die te hoeven verrekenen met de verzekeraar.