Veel Scandinavische muziek verdienstelijk maar weinigorigineel

Het zaterdag door het Residentie Orkest onder de titel 'Rond Sibelius' gepresenteerde concert met Scandinavische muziek gaf de indruk dat er om Oostzee en Botnische Golf tussen 1890 en 1970 nogal wat componisten verdienstelijk werk leverden, maar dat met uitzondering van Sibelius geen van hen zich wat betreft muzikale spankracht en originaliteit kon meten met de werkelijk belangrijke tijdgenoten.

De liederen (met pianobegeleiding) vielen ondanks het feit zij vertolkt werden door de vermaarde Zweedse sopraan Elisabeth Soderstrom, het meest tegen. Niet alleen is de kwaliteit van de liederen op Zweedse tekst vaak betrekkelijk gering , maar ook gaan in degrote Dr. Anton Philipszaal de fijne nuances van het intieme lied snel verloren. Soderstrom was bovendien vocaal minder goed gedisponeerd dan gewoonlijk. Kwalitatief hoogtepunt was de vertolking van het metsobere eenvoud aangrijpende Den enda stunden van Ture Rangstrom.

De expressieve kracht van Soderstroms blanke timbre kwam maximaal tot zijn recht in Sibelius' spannend-dramatische compositie Hostkvall voor sopraan en orkest. Van de orkestwerken 'Rond Sibelus' deed Joonas Kokkonens Vierde symfonie uit 1971 althans wat instrumentatie betreft nog het modernst aan. In muzikaal opzichtzijn echter Aulis Sallinens Eerste symfonie (eveneens uit 1971) en Uuno Klami's Kalevala suite van grote betekenis. Sallinens methodiek onderscheidt zich door een eigen naar binnen gekeerde hartstochtelijke toon, terwijl Klami's voortreffelijk georkesteerde en goed geproportioneerde suite alleraangenaamst is om naar te luiseren.

Met zijn beheerst evenwichtige directie bereikte Jean-Paul Penin dat hetorkest de partituur niet alleen correct, maar als de muziek zich daartoe leende, ook geinspireerd weergaf.

Concert: Residentie Orkest o.l.v. Jean-Paul Penin m.m.v van Elisabeth Soderstrom (sopraan) en Helge Antoni (piano). Programma: liederen en orkestwerken van Stenhammer, Nielsen, Sjogren, Rangstrom, Kokkonen, Sallinen, Klami en Sibelius. Gehoord: 2/11 Dr. Anton Philipszaal, Den Haag.

    • S. Bloemgarten