Van Mierlo hekelt 'gebrek aan moed' in kabinetsbeleid

DEN HAAG, 5 nov. D66-leider Van Mierlo heeft zijn partij afgelopen zaterdag bestempeld als 'steeds meer een alternatief voor het CDA'. Volgens hem kan D66 laten zien dat het mogelijk is in het midden van de politiek te staan 'op een andere, niet-confessionele, veel minder vrijblijvende manier dan het CDA'. Van Mierlo zei dit zaterdag in zijn toespraak voor de algemene ledenvergadering vanzijn partij.

Hij hekelde de politieke opstelling van PvdA en VVD, die er slechts toe leidt dat de 'vanzelfsprekendheid van de macht van het CDA alleen maar groter wordt'. Daarbij doelde Van Mierlo op de wijze van oppositie voeren als een van de twee partijen buiten de regeringstaat. Van Mierlo: 'De hoge toon van de oppositie kan nooit worden waargemaakt als PvdA en VVD beurtelings worden geroepen om regeringspartner van het CDA te worden. En zo werken beide partijen in hun oppositie reeds aan hun structurele marginalisering die onherroepelijk moet komen als zij regeringspartij zijn, en die dan een gevoel van teleurstelling oproept bij de kiezers.'

Daarom heeft D66 gekozen voor een andere wijze van oppositie voeren, aldus Van Mierlo. 'Aldus doende worden wij steeds minder een aanvullingop het CDA, zoals PvdA en VVD in de praktijk zijn, en steeds meer een alternatief voor het CDA, hoe raar dat ook bij de huidige getalsverhoudingen mag klinken.'

De D66-leider uitte felle kritiek op het financieel-economisch beleid van het kabinet. Dat het kabinet niet reeds in de begroting voor het komend jaar is begonnen met ombuigingen, maar dit heeft uitgesteld tot de in januari te verschijnen tussenbalans noemde hij 'echt onverantwoord'.

Hij heeft zich ook gestoord aan het 'bloed, zweet en tranen verhaal' dat minister Kok (financien) vorige week in Scheveningen heeft gehouden. Als Kok of premier Lubbers dezelfde redevoering tijdens de algemene beschouwingen van drie weken geleden had gehouden was er op dat moment een heel ander debat gevoerd, zei van Mierlo. 'Heeft het kabinet een fantastisch talent om weg te kijken van een realiteit die toen al iedereen zag, of had het gewoon geen zin om in de Tweede Kamer die realiteit onder ogen te zien en te bespreken, omdat de tegenstellingen tussen de coalitiepartners daarvoor te groot waren? Dan zeg ik: dat is gebrek aan moed en aan eerlijkheid en dan wordt er weer eens opnieuw terwille van de coalitie staatkundige schade aangericht omdat dan demeerderheid van de Kamer met het kabinet komedie zit te spelen en de oppositie er voor joker bij zit.'

Het congres van de Democraten was overigens voor het belangrijkste gedeelte gewijd aan het minderhedenbeleid. Om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor leden van minderheidsgroepen vindt de partij het noodzakelijk dat er een 'Wet bevordering arbeidskansen' komt. Bedrijven met meer dan 35 werknemers zouden een rapportageplicht opgelegd moeten krijgen over de opbouw van hun personeelsbestand, volgens een door het congres aanvaarde resolutie.

Bovendien zouden overheden alleen grote contracten mogen afsluiten met bedrijven die zich aantoonbaar inspannen of hebben ingespannen om voldoende werknemers uit minderheidsgroepen in dienst te krijgen. Leden van minderheidsgroepen die bij het arbeidsbureau staan ingeschreven moeten op straffe van een korting op hun uitkering gebruik maken van aangeboden scholingsmogelijkheden. Het congres voegde hierzaterdag aan toe dat deze plicht ook moet gelden voor autochtonen die bij het arbeidsbureau staan ingeschreven.