Topeconomen distantieren zich van plannen Gorbatsjov

MOSKOU, 5 nov. Dertien Sovjet-economen hebben zich gedistantieerd van de hervormingsplannen van Sovjet-leider Gorbatsjov. Zijn 'synthese' tussen het economische hervormingsprogramma van de regering en het verdergaande 'vijfhonderddagen-plan' maakt de weg vrij voor de 'hyperinflatie', zo stellen ze.

De hyperinflatie is 'de prijs die we moeten betalen voor de besluiteloosheid' van Gorbatsjov, aldus de dertien in hun in de Komsomolskaja Pravda gepubliceerde verklaring. Onder de ondertekenaars bevinden zich prof. Stanislav Sjatalin, opstellervan het 'vijfhonderddagen-plan' en lid van de presidentiele raad, diens co-auteur Grigori Javlinksi (tevens vice-premier in de regering van de Russische federatie) en Gorbatsjovs economische adviseur Nikolaj Petrakov.

Hoofdpunt in de kritiek is het prijsbeleid van de president. Conformhet 'vijfhonderddagen-plan' zouden de prijzen voor de eerste levensbehoeften het eerste jaar door de overheid moeten worden vastgesteld terwijl tegelijkertijd de rest van de economie in snel tempomoet worden geliberaliseerd en geprivatiseerd. Gorbatsjov kiest voor een middenweg. De door de staat bepaalde prijzen moeten in de eerste fase wel gecontroleerd omhoog, maar zullen voor de 'zwakstegroepen' worden gecompenseerd. De decentralisatie van het beleid en de verkoop van het staatseigendom zouden daarentegen wat trager moeten gebeuren. Volgens de dertien economen heeft Gorbatsjov hiermee de inflatie aangewakkerd en de allereerste prioriteit van het hervormingsbeleid, de stabilisatie van de roebel die binnen een paarjaar volledig 'convertibel' moet worden, ondermijnd.

    • Hubert Smeets