Subsidie voor uitbreiding van gezondheidscentra

UTRECHT, 5 nov. De Landelijke Vereniging van Gezondheidscentra (LVG)wil in de komende tien jaar komen tot een verdubbeling van het aantal gezondheidscentra in Nederland. Dat maakte voorzitter S. Bless van de LVG zaterdag tijdens een congres van deze vereniging bekend. Op dit ogenblik functioneren 158 centra in Nederland met in totaal 3.400 medewerkers, van wie 562 huisartsen.

Volgens Bless is het gezondheidscentrum een goed concept voor de gezondheidszorg in de eerste lijn en zouden meer mensen van deze vorm van geintegreerde hulpverlening moeten kunnen profiteren. 'We hebben geconstateerd dat er in het land veel initiatieven tot deoprichting van een gezondheidscentrum zijn. Maar die sneuvelen vaak onnodig door beginproblemen. Voor deze situaties gaan wij een aparte afdeling oprichten die de initiatiefnemers kan ondersteunen.'

De LVG meent dat meer samenhang en organisatie in de eerste lijnnoodzakelijk is. Voor de verbetering van de kwaliteit heeft de vereniging een aantal kwaliteitskenmerken vastgesteld en de aangesloten centra hebben een inspanningsverplichting op zich genomen om deze kwaliteitskenmerken in de komende jaren te realiseren. In dit kader wordt begonnen met een visitatieprojectwaarbij uit verenigingsleden bestaande commissies de centra zullen bezoeken en de kwaliteit zullen toetsen.

In gezondheidscentra bieden huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, apothekers, maatschappelijk werkers en sociaalraadslieden een compleet pakket hulpverlening. Bijna een miljoen Nederlanders staan bij huisartsen die al dan niet in loondienst bij een gezondheidscentrum werken ingeschreven.

De gezondheidscentra zullen in 1991 in totaal 31 miljoen gulden aan subsidie ontvangen. Plaatsvervangend directeur-generaal J. Verhoeff van het ministerie van WVC meent dat het gezondheidscentrum voor de kwaliteit en de functionaliteit een betere uitgangspositie biedt danindividueel en vrij gevestigde huisartsen. 'De overheid legt niets op. Maar het streven van de LVG om te komen tot een verdubbeling van het aantal centra kunnen wij van harte ondersteunen. Goede gezondheidszorg mag iets meer kosten.' Ook directeur J. van der Wilk van het Landelijk Patienten/Consumenten Platform betreurt het dat het concept van gezondheidscentra nog niet meer ingang heeft gevonden. Volgens hem is een gezondheidscentrum de beste garantie voor medezeggenschapvan patienten in de gezondheidszorg.