Staking jonge leraren voor verhoging salaris

UTRECHT, 5 nov. De jonge leerkrachten die zijn verenigd in de actiegroep 'Nahossers' gaan door met hun acties voor verbetering van hun salaris. Voor morgen zijn stakingen aangekondigd en een demonstratie op het Binnenhof. Daartoe besloten ongeveer 250 jonge leraren die zaterdag bijeen waren in de Janskerk te Utrecht.

Zaterdag kwamen Nahossers, onderwijsbonden en vertegenwoordigers van Tweede-Kamerfracties bijeen om het convenant te bespreken dat twee weken geleden werd gesloten met minister Ritzen (onderwijs).

Dit convenant bevat meerjarige afspraken over onder meer een salarisverhoging voor beginnende leerkrachten, taakverlichting voor directeuren van basisscholen met meer dan 170 leerlingen, opfrisverlof voor oudere leerkrachten en een betere begeleiding van jongere docenten. Van de bijna 300 miljoen gulden die hiervoor beschikbaar is, gaat 50 miljoen naar de aanvangssalarissen.

Volgens de Nahossers is dit te weinig om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Volgens hen is er slechts sprake van een structurele verhoging van de aanvangssalarissen met een procent. In het eerste jaar komt er weliswaar meer in het loonzakje, circa 200 gulden, maar de jonge leraren vinden deze inhaalmanoeuvre onvoldoende, omdat de stijging na twee jaar weer minder sterk wordt dan die in de rest van het salarissysteem.

In Utrecht bleek dat een meerderheid in de Tweede Kamer het convenant waarschijnlijk zal steunen. PvdA-woordvoerster T. Netelenbos noemde het een stap in de goede richting. CDA-Kamerlid K. Tuinstra plaatste wel vraagtekens bij de status van het convenant. 'Is er sprake van een contract of slechts van een goede bedoeling', vroeg hij zich af.

Het convenant, dat aan het eind van het jaar door ministerie en bonden in een definitief akkoord moet worden omgezet, bindt in de huidige vorm de handen van de Kamer te veel, vond Tuinstra. Maar wanneer de intentie-verklaringen over de invoering van de basisvorming en over schaalvergroting worden geschrapt, krijgt het convenant ook de zegenvan het CDA.

Tuinstra riep de Nahossers op mee te denken over een structurele verandering in het salarissysteem. De top in de salarissen is nu pasna 25 jaar bereikt. Tuinstra wil dit versnellen. Om dat te financieren is een tweedeling in het systeem nodig, aldus het Kamerlid, met betere promotiekansen.