Roemenen betogen tegen prijsbeleid

BOEKAREST, 5 nov. In Boekarest is gisteren voor de vierde opeenvolgende dag gedemonstreerd tegen de liberalisering van de prijzen, die vorige week donderdag leidde tot forse prijsverhogingen. De Roemeense media hebben de regering verweten datzij bij de doorvoering van deze liberalisering overhaast en ondoordacht te werk is gegaan.

Bij de betogingen in het centrum van Boekarest, waaraan steeds duizend tot vijftienhonderd mensen hebben deelgenomen en waarbij werd geroepen om de val van president Iliescu, hebben zich geen incidenten van betekenis voorgedaan. De regering heeft de demonstranten uitgemaakt voor 'provocateurs die uit zijn op de destabilisering van Roemenie' enop 'het schaden van het imago van de regering in het buitenland'. Verder heeft de regering geprobeerd de Roemenen te overtuigen van denoodzaak van de prijsliberalisering. Premier Roman zei zaterdag tijdens een televisiedebat dat de liberalisering van de prijzen een voorwaarde is voor de invoering van de markteconomie en stelde dat de gevolgen van de prijsverhogingen voor de bejaarden en de laagstbetaalden met extra toeslagen worden opgevangen. Hij vroeg de Roemeense vakbonden, die zich ook tegen de prijsliberalisering hebben gekeerd, om begrip en stelde dat Roemenie, dat alleen al 1,2 miljard dollar nodig heeft voor deze winter benodigde energie, niet op buitenlandse kredieten hoeft te rekenen als het zijn economie niet op orde brengt. 'We moeten met ons programma een signaal geven dat de economie uit de impasse kan komen. De Wereldbank en het IMF schenkenons pas hun vertrouwen als de prijzen echt zijn, ' aldus Roman.

De Roemeense media hebben zich door die argumenten niet laten overtuigen, ook niet de regeringsgezinde bladen. Het blad Azi, een orgaan van het regerende Front van Nationale Redding, schreef dat deregering de sociale reikwijdte van de prijsliberalisering heeft onderschat en het eveneens nauw met het Front verbonden blad Adevarul noemde het 'een schande' dat een zo noodzakelijke maatregel zo slecht is voorbereid.

De bezwaren lijken vooral gericht op het plotselinge karakter van demaatregelen. Tot voor kort was de regering voorstander van een geleidelijke overgang naar de vrije-markteconomie. Dat standpunt werd in de loop van vorige maand gewijzigd in een voorkeur voor een schoktherapie, inclusief een snelle liberalisering van de prijzen en aldus een plotselinge golf van prijsverhogingen. (Reuter, AFP, UPI)