PvdA'er Etty kandidaat voor de NOS

DEN HAAG, 5 nov. Minister d'Ancona (WVC) heeft W. Etty, oud-wethouder financien in Amsterdam, gevraagd voor het voorzitterschap van de NOS. Dat gebeurde nadat de PvdA-fractie in de Tweede-Kamer hem had gepolst voor de functie, die vacant is nahet vertrek van oud-staatssecretaris Van der Reijden naar Veronica.

Volgens Etty's partijgenote Van Nieuwenhoven, mediawoorvoerder voor de PvdA in de Tweede Kamer, heeft haar fractie Etty naar voren geschoven. Zij wil verder niet op de voordracht ingaan. Dat is volgens haar een zaak van de vertrouwenscommissie uit het NOS-bestuur en vanminister d'Ancona, die de nieuwe voorzitter uiteindelijk moet benoemen.

Etty bevestigt door d'Ancona te zijn gevraagd voor het voorzitterschap, dat algemeen wordt beschouwd als een politieke benoeming, maar weigert verder commentaar. 'Het is gewoon niet netjes om in zo'n procedure meer te melden dan dat je bent gevraagd.'

De benoeming van een nieuwe NOS-voorzitter levert nogal wat problemen optussen de coalitiepartners CDA en PvdA. Tot nu toe vond d'Ancona M. de Jong, oud-hoofddirecteur van de Perscombinatie, het meest geschikt voor de functie. Premier Lubbers acht H. de Boer, secretaris-generaal op het ministerie van WVC, het meest geschikt.

'Interessant maar irrelevant', zegt het Tweede-Kamerlid Beinema (CDA) in een reactie op de voordracht van Etty. 'Ik wil geen oordeel vellen over de kwaliteiten van de heer Etty, als ik dat al zou kunnen. Dat is een zaak van de vertrouwenscommissie. Maar zoals de PvdA-fractie ook goed weet zijn er in omroepland wat functies die politiek verdeeld zijn. Het is vooralsnog logisch dat het voorzitterschap van de NOS, waar een CDA'er is vertrokken, door een CDA'er wordt vervuld. Vooropgesteld dat we iemand met kwaliteit kunnen leveren.'