Ook kritiek van werkgevers; Heseltine voert kritiek aan opleiding Thatcher

LONDEN, 5 nov. De voormalige Britse minister van defensie Michael Heseltine vindt dat het vertrek van vice-premier Geoffrey Howe uit de regering-Thatcher geleid heeft tot een 'vertrouwenscrisis'. Volgens een opiniepeiling vindt 65 procent van de Britten dat de premier moet aftreden.

In een open brief aan zijn kiesdistrict oefent Heseltine, die vier jaar geleden na een ruzie met de premier over de aanschaf van helikopters het kabinet verliet, zware kritiek uit op de manier waarop de premier leiding geeft aan partij en kabinet. Overigens sprak hij tegen, dat hij er op uit zou zijn Thatcher ten val te brengen. 'Het gaat niet aan om de brief uit te leggen als een poging om de leider uit te dagen, ' aldus de ex-minister, die momenteel een rondreis maakt door het Midden-Oosten.

De Britse werkgevers verzetten zich tegen Thatchers beleid ten opzichte van Europa. John Banham, directeur-generaal van de Confederatie van de Britse Industrie, verklaarde aan de vooravond van het CBI-congresin Glasgow: 'Wij geloven in economische en monetaire unie en we gelovenin de wenselijkheid van een (Europese) munt omdat die de consumenten volledig ten goede zal komen.' Banham oefende verder zware kritiek uit op het economisch beleid van de regering, dat de inflatie zou aanwakkeren, maar hij weigerde in te gaan op de discussie die in de Conservatieve partij is ontstaan over de positievan Margaret Thatcher.

Volgens een opiniepeiling in de Mail on Sunday is 65 procent van de Britten de mening toegedaan dat mevrouw Thatcher moet aftreden. Volgens een peiling van de Independent on Sunday is slechts 23 procent tevreden met de manier waarop de premier haar ambt vervult. Volgens de Sunday Telegraph zou overigens driekwart van de Conservatieve Lagerhuisleden Thatchers Europese opstelling steunen. Verder vertonen alle peilingen een voorsprong van omstreeks twintig procent van Labour op de Conservatieven. Een aantal Conservatieven heeft Thatcher inmiddels tegen de golf van kritiek in bescherming genomen. De voormalige minister van financien Nigel Lawson, die ook aftrad wegens een meningsverschil met de premier over Europa, noemt de brief van Heseltine 'geen constructieve bijdrage' aan het debat.

Een belangrijke graadmeter voor de populariteit van de premier zijn twee tussentijdse verkiezingen die donderdag worden gehouden in Bolton en Bradford in Noord-Engeland. De peilingen voorspellen twee pijnlijke nederlagen voor de Conservatieven.