NMB Postbank nog bezig de vorige fusie te verwerken

ROTTERDAM, 5 nov. De NMB Postbank stort zich in een nieuw avontuur op een moment dat de fusie tussen de bankiers van de NMB en de werknemers van de Postbank nog tot conflicten leidt, die gedeeltelijk op straat worden uitgevochten.

Zo meldde de ondernemingsraad vorige maand nog dat Postbankpersoneel op 'denigrerende wijze' behandeld zou worden door de collega's van de NMB. Ook zouden mensen van de Postbank benadeeldworden bij het bekleden van belangrijke functies. Zo zegt de ondernemingsraad dat op de afdeling personeelszaken uitsluitend NMB-functionarissen zijn benoemd.

De NMB Postbank is ontstaan op 4 oktober 1989 uit een fusie. Met een balanstotaal van 161,3 miljard gulden eind 1989 is het na ABN Amro en Rabobank de grootste bankcombinatie in Nederland. Het groepsvermogenbedroeg eind vorig jaar 5,3 miljard gulden.

De groepswinst van de combinatie steeg van 587 miljoen gulden in1988 naar 660 miljoen in 1989. De eerste helft van dit jaar bedroeg de winst 336 miljoen gulden, dat is 7,7 procent meer dan dezelfde periode in 1989.

De Postbank (5,5 miljoen girorekeningen) was dankzij de aanwezigheid in ongeveer 2.600 Postkantoren vooral sterk in de particuliere sector, terwijl de NMB sterk was in het zakelijk verkeer, zodat de banken goed op elkaar aansloten. De Postbank was langetijd als Rijkspostspaarbank in handen van de Nederlandse Staat.

Op 1 januari 1989 is het assurantiebedrijf van de NMB verzelfstandigd in NMB Assurantie. Bij NMB Postbank waren eind 1989 22.697 arbeidsplaatsen. De Groep had toen 42 vestigingen in het buitenland, waaronder vier kantoren in de Verenigde Staten. Het aandeel van de buitenlandse vestigingen in het brutoresultaat bedroeg over de eerste helft van dit jaar 21,5 procent.