Iran mist nog veel staatsburgers in Irak

ATHENE, 5 nov. Iran heeft Irak er gisteren van beschuldigd nog duizenden Iraanse krijgsgevangenen vast te houden. Hojatoleslam Akbar Abutorabi, die de aan Iraanse zijde de kwestie van de krijgsgevangenen coordineert, zei dat Bagdad had laten weten dat het nog400 Iraanse gevangenen vasthoudt. Maar 'wij zijn er zeker van dat er veel mer Iraanse krijgsgevangenen nog in Irak zijn', aldus hojatoleslam Abutorabi tegenover het officiele Iraanse persbureau IRNA. Hij zei dat Teheran het Internationale Rode Kruis bewijsmateriaal heeft toegestuurd.

Volgens Teheran zijn er nog 24.000 Iraniers zoek. De uitwisseling van krijgsgevangenen, die 17 augustus begon, is door Irak beeindigd nadat elk van beide zijde 37.000 gevangenen had teruggestuurd. Het Rode Kruis meldde indertijd dat er nog 'veel krijgsgevangenen moeten worden gerepatrieerd'.

Abutorabi, die zelf jaren al gevangene in Irak heeft doorgebracht, wees Iraakse verklaringen van de hand als zouden veel Iraniers in Irak politiek asiel hebben gevraagd. Hij zei dat veel gevangenen uit kampen waren weggehaald voor de uitwisseling begon, en daarom nooit waren geregistreerd.

President Rafsanjani haalde tegelijk hard uit naar Irak wegens de voortgaande bezetting van Koeweit. Hij zei dat de toestand in het gebiedwas verslechterd, en dat oorlog mogelijk ophanden was, omdat Bagdad 'nog niet tot inkeer is gekomen en niet voor rede vatbaar is'. Hijvoegde eraan toe dat Iraks standpunt 'niet kan worden geduld'. (UPI, Reuter, AP)