De grootste verzekeraar en aandeelhouder in Nederland

ROTTERDAM, 5 nov. Met ruim 25.000 werknemers in 21 landen en een geconsolideerde omzet van ruim 23 miljard gulden in 1989 is Nationale Nederlanden 's lands grootste verzekeraar. Daarnaast is de Nationale de grootste aandeelhouder in Nederland.

Het bedrijf heeft vijf procent van vrijwel alle aan de Amsterdamse beurs genoteerde aandelen, met uitzondering van Koninklijke Olie. Op de beurs is het bedrijf niet alleen de grootste, maar ook de meest profijtelijke. In de afgelopen tien jaar behaalde Nationale, volgens een onderzoek van Credit Lyonnais, een rendement van gemiddeld 18,4 procent: de best renderende portefeuille van Nederland.

Met de kernactiviteit van het bedrijf, verzekeren, gaat het de afgelopenmaanden minder voorspoedig. Verslechterde resultaten in de sector schadeverzekeringen (25 procent van de omzet) hebben de winst van de Nationale in het eerste halfjaar negatief beinvloed. De nettowinst daalde met 22,3 procent van 390 miljoen naar 303 miljoen gulden. De stormschade van dit voorjaar kostte het bedrijf 107 miljoen gulden. De winstverwachting voor het gehele jaar werd naar beneden bijgesteld en komt uit op 900 miljoen gulden, 70 miljoen minder dan begroot.

Het totale verzekeringsbedrijf van de Nationale is goed voor 70 procent van de omzet, de beleggingen brengen 30 procent in het laatje. Het bedrijf is voor 47 procent afhankelijk van de nationale markt.

Topmensen van het concern hebben bij herhaling laten weten uitbreiding van de activiteiten op eigen kracht na te streven. Samenwerking met een bank werd als onwaarschijnlijk van de hand gewezen omdat Nationale bijna een kwart van de omzet realiseert in de Verenigde Staten, waar verzekerings- en bankwezen gescheiden moeten opereren.