De angst van een wethouder

'Toen mijn wekkerradio van de week afging hoorde ik een stem die zei: in '91 gaat de eerste spade de grond in voor een nieuw stadion en in'93 is het bouwwerk af. Ik dacht in een nachtmerrie te zijn beland.' Wethouder R. W. H. Frische van grond, verkeer en milieu van de gemeente Ouder-Amstel (bestaande uit de woonkernen Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel) schrok zich een ongeluk toen de gemeenteraad van Amsterdam vorige week zijn goedkeuring gaf aan een bijdrage van tachtig miljoen voor het nieuwe voetbal- en atletiek-stadion in Zuidoost. Het bedrag is opgebouwd uit zestig miljoen voor gratis grondgebruik en twintig miljoen zogenoemde verplaatsingskosten die worden terugverdiend met huizen en kantoren op het dan braak gekomen Ajax-terrein.

Maar het bracht de bouw van de prestigieuze acommodatie met roltrappen en schuifdak een stap dichterbij. En dat verontrust Ouder-Amstel, want vijf procent van het stadion ligt binnen de grenzen van deze gemeente. Wat Frische vooral dwarszit is dat zijn collega Genet van Amsterdam slechts informeel contact heeft gezocht over de plannen voor het stadion. Frische: 'Het is weer de bekende arrogantie van de gemeente Amsterdam. Bij het nieuwe station Duivendrecht mogen wij tot 2000 geen kantoorgebouwen neerzetten. Anders zouden zij het station tegenhouden. Men praat nu over een stadion opons grondgebied waar wij de overlast van krijgen, zonder dat je er formeel iets aan kunt doen.'

Frische verwacht dat zijn dorp straks wordt gebruikt als parkeerterrein en vreest het vandalisme van vernielzuchtige supporters. Hij is in het bezit van een verklaring gedateerd 7 juni 1985 waarin Amsterdam stelt dat het terrein in Zuidoost een bestemming krijgt voor recreatieve doeleinden als de Spelen van '92 niet aan Nederland worden toegewezen. 'Het nu geplande stadion komt er niet, zeker niet in '93. De bevolking van Duivendrecht zal desnoods tot de Raad van State doorgaan om er een stokje voor steken', verwacht Frische.

Uri Coronel, bestuurslid van Ajax, heeft van B en W van Amsterdam de verzekering gekregen dat zij het varkentje Ouder-Amstel wel even zullen wassen. En dan resteert er alleen nog een gat van zeventig, tachtig miljoen dat moet worden gevuld met de uitgifte van aandelen.

    • Erik Oudshoorn