Concern met 47.500 mensen; NMB Postbank en Nationalefuseren

AMSTERDAM, 5 nov. De NMB Postbank Groep en verzekeraar Nationale Nederlanden gaan fuseren. Dat hebben beide ondernemingen vanmiddag bekendgemaakt.

Niet bekend

Nationale Nederlanden is met een eigen vermogen van bijna tien miljard gulden eind vorig jaar Nederlands grootste verzekeraar. De NMB Postbank, die eind vorig jaar een eigen vermogen had van ongeveer vijf miljardgulden, was met een balanstotaal van 161 miljard gulden eind 1989 na de ABN Amro en de Rabobank de grootste bank in Nederland. Tegen de huidige beurswaarde vertegenwoordigt de nieuwe combinatie een gezamenlijke waarde van ongeveer twaalf miljard gulden.

Het benutten van het kantorennetwerk van de NMB Postbank voor de verkoop van de verzekeringen van Nationale Nederlanden wordt gezien als de belangrijkste reden van de fusie. Nationale Nederlanden is nu nog voor het grootste deel van zijn omzet afhankelijk van circa 10.000 zelfstandige assurantiebemiddelaars. Met de bankkantoren verzekert Nationale Nederlanden zich van een eigen, relatief goedkoop distributienetwerk.

In kringen van onafhankelijke assurantie-tussenpersonen is met grote verontrusting gereageerd op de aangekondigde samenwerking. 'Voor ons isde centrale vraag wat deze samenwerking voor gevolgen heeft voor de distributie', aldus mr. J. van der Schoot, secretaris van de Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars ((NBVA).

Het ministerie van financien wilde vanochtend nog geen reactie geven. De dienstenbond CNV erkende in een eerste reactie dat internationale ontwikkelingen, zoals de Europese eenwording, de samenwerking rechtvaardigen. De bond wil tot een CAO komen voor de gehele financiele sector. De dienstenbond CNV erkent ook de noodzaak, maar wil goede afspraken over de werkgelegenheid omdat bijvoorbeeld in de hypotheeksector dubbele functies aanwezig zijn.