Bonden voorzien verlies van 600 banen bij de NS

DEN HAAG, 5 nov. De slechte resultaten bij NS-goederenvervoer zullen daar de komende jaren tot een verlies van 500 tot 600 arbeidsplaatsen leiden. Dat verwachten de Vervoersbond FNV en de spoorwegvakbond FSV.

De NS zelf, die morgen hun marktplan voor het goederenvervoer presenteren, willen voor die tijd niet op de uitlatingen van de vakbonden ingaan.

Volgens de bonden zal NS-goederenvervoer dit jaar een verlies van 30tot 40 miljoen gulden lijden en in 1991 mogelijk 100 miljoen. Zij verwachten een reorganisatie waarbij zowel arbeidsplaatsen voor uitvoerend personeel als kantoorpersoneel verloren gaan.

In hun bedrijfsplan voor de komende vijf jaar hebben de NS in augustus als uitgangspunt aangegeven dat het goederenvervoer ten minste kostendekkend moet zijn. Een groei werd tot 1995 niet of nauwelijks verwacht: van 18,3 miljoen tondit jaar naar 18,8 miljoen in 1995. Vorig jaar vervoerde NS nog voor 19,4 miljoen ton aan goederen, hetgeen ten opzichte van 1988 een daling met een procent betekende. Ook vorig jaar was het goederenvervoer verliesgevend.

De vakbonden voorzien dat de NS verliesgevende ladingen zullen afstoten en zien in de voorgenomen sluiting van het rangeeremplacement Venlo daarvoor een aanwijzing. Zij verwachten datook het emplacement in Amersfoort dicht gaat en dat werkgelegenheid zal verdwijnen bij de rangeerterreinen in Rotterdam en Amsterdam.

Het regeringsbeleid is gericht op een groei van het goederenvervoer per rail naar 50 miljoen ton in 2010. Vanuit het bedrijfsleven is dit jaar nog aangedrongen op een groei naar 75 miljoen ton, omdat het weg- en watervervoer niet voldoende in staat zullen zijn het toenemende aanbod van goederen te verwerken. Ook de Commissie-Van der Plas (met onder andere vertegenwoordigers van NS, het ministerie van verkeer en waterstaat, Philips, Hoogovens, Shell, KLM en ECT) pleitte vorig jaar voor investeringen die bij NS-goederenvervoer een groei tot 75 miljoen ton mogelijk maken.